Ballagás a Liskában
19
May

2018. május 4-én elballagtak iskolánk negyedikes tanulói. Idén öt osztály búcsúzott szeretett iskolájától, de mellettük a szakképző évfolyamon is voltak olyan osztályok, akiknek véget értek tanulmányaik. Ez az esemény mindig mérföldkő a diákok számára, hiszen iskolánk kapujából kilépve egy egészen új világ várja őket.

A ballagókat először Dr. Novák István főigazgató úr köszöntötte, aki dr. Ternyák Csaba érsek úr levelét tolmácsolta a diákoknak, majd beszédében felhívta a tanulók figyelmét, hogy életükben fordulatot jelent a ballagás, valami újnak a kezdetét. A sok emberi példa, amelyet a tanulók láttak, rávilágít arra, hogy nem könnyű jó embernek lenni, de meg kell próbálni, hiszen „Isten a jó emberek által tanít minket a jóra”. Főigazgató úr a nemrégen boldoggá avatott Brenner János atya példáját említette meg, aki vértanúságával arra emlékeztet, hogy nem könnyű az élet, sok megpróbáltatás van, de hitünket nem feledve, meg kell maradnunk jónak, keresztény értékrendet képviselő embernek.

<<Ballagási beszéd>>

Ezután Szabó Martin 11. A osztályos tanuló Váczi Mihály Még nem elég! című versével köszönt el a tizenkettedik osztályos diákoktól.

A végzős évfolyam nevében Zakar Szilvia 12. G és Babinszki Tamás 12. D osztályos tanulók búcsúztak iskolánktól.

A beszéd után a 12. évfolyam képviselői átadták az iskola zászlóját a 11. évfolyam diákjainak.Ballagásunkon nemcsak végzős és szakképzős évfolyamainktól búcsúztunk, hanem Szabó László igazgató úrtól is, aki intézményvezetőként szintén „elballagott”. Igazgató úr 1976 óta tanára iskolánknak, ebből az alkalomból a végzős évfolyam képviselői egy különleges szalagot tűztek fel igazgató úrnak, 1976-2018 felirattal. Ezt követően főigazgató úr köszöntötte igazgató urat.

A szalagtűzést követően dr. Kiss András, a Liska József Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Novák István főigazgató úr és Szabó László igazgató úr átadta a Liska Alapítvány díjait a jutalmazott tanulóknak.

<<Jutalmazottak listája>>

A ballagási ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

 
 
 
Zirzen Janka Közoktatási Díj
04
Apr

Iskolánk igazgatója, Szabó László a városnapi ünnepségen évtizedeken át végzett kiváló pedagógiai munkájáért, vezetői tevékenységéért Zirzen Janka Közoktatási Díjban részesült.

 
 
 
I. Liska Kolesz Fekvenyomó Kupa
28
Mar
Március 26-án este megtelt a kollégium nagyterme a sportolni, mozogni vágyó kollégista lányokkal és fiúkkal, nézőkkel, meghívott vendégekkel, érdeklődőkkel. 
 
 
A 18 részvevővel lebonyolított fekvenyomó kupán a SCITEC jászberényi szaküzlete révén az oklevél és serleg díjazáson felül értékes tárgyjutalmakért is emeltek a fiataljaink. Támogatta versenyünket a JSE Erőemelő szakosztálya is.
A lányok mezőnyében Tóth Ivett (Liska) szerezte meg az első helyezést 35 kg-os nyomásával. 
A fiúknál a legnagyobb kinyomott súly Bugyi Csaba nevéhez fűződik 95 kg-al, de az I. helyezést mégsem ő szerezte meg. A testsúlyokat is figyelembe vevő Wilks számítás ugyanis Csordás Gyula javára döntött. 
 
Fiúk, végeredmény :
1. Csordás Gyula  (Liska)
2. Bugyis Csaba (Liska)
3. Kókai Olivér  (Liska)
4. Tóth Alexander  (Liska)
5. Fábián Sándor (Liska)
6. Váradi András (Liska)
...13 induló
 
A rendezvényünkre elfogadta a meghívást Szabó Zsolt Viktor fekvenyomó Magyar bajnok, Világbajnok is, aki főbíróként működött közre, de a verseny szünetében bemutató fekvenyomásokat is láthattak tőle a jelenlévők, csakúgy, mint a szintén meghívott Mező Áron ifjúsági Világbajnok erőemelőtől..
A képen balról jobbra:
Szabó Zsolt Viktor fekvenyomó Világbajnok, Csordás Gyula I. helyezett, Sinka István rendező, Kókai Olivér III. helyezett, Bugyi Csaba II. helyezett.
 
Sinka István
rendező
 
 
 
Megújult a jászberényi katolikus középiskola
18
Feb

2018 elejére elkészült a Jászberényi Katolikus Iskola és Középiskola Liska József Tagintézmény épületeinek energetikai fejlesztése. A hamarosan záruló projektet az Egri Főegyházmegye kezdeményezte a KEOP-7.13.0/15 konstrukció keretében. Ennek célja, hogy a főegyházmegye által üzemeltetett épületegyüttes energetikai mutatói megfeleljenek a mai kor és a jogszabályok előírásainak. Az ünnepélyes projektzárásra, átadásra és épület megáldásra január 31-én került sor a megújult épületben. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezet- és Energiahatékonyság Operatív Programból nyert európai uniós támogatás fedezi. A projekt összköltsége 250 millió forint volt. Szabó László, a rendezvény levezetője, a középiskola igazgatója köszöntőjében ismertette a részleteket. Kifejtette, hogy a napokban záruló, több mint féléves beruházás során az iskola, valamint a kollégium épületeinek energetikai korszerűsítése valósult meg. Az épületegyüttes Jászberény Város Önkormányzat tulajdonában van, melynek az Egri Egyházmegye a vagyonkezelője. A beruházás további célja az volt, hogy csökkenjen az épület káros anyag kibocsátása, az üzemeltetési és fenntartási költsége, valamint redukálódjon a fosszilis anyagok felhasználása is. Kifejezte háláját, hogy a tervezés során, mikor a főegyházmegye felmérte a leginkább leromlott állapotú épületeinek energetikai állapotát, a tíz leginkább fejlesztésre szoruló épület közé választotta a Liska középiskolát is és elkészítette a kiviteli tervet.

Az átadó ünnepség a beruházás több szempontú bemutatásával folytatódott. Először Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője vette át a szót és beszélt arról, mi a fejlesztés pozitív hozadéka az egész Jászság szempontjából. Elmondta, hogy az építkezés mindig a lehető legjobb befektetés, hiszen a jövőnkről szól, a nemzetet is építjük vele. A jelen fejlesztés dupla értéket jelent: egyrészt megújultak a nyílászárók, másrészt az energetikai megújulás miatt nem dobjuk ki többet feleslegesen a pénzt, azt lehet a gyerekekre, az oktatás fejlesztésére fordítani. A jó Isten áldását kérte a megújult iskolában folyó munkára és hozzátette, hogy a jászberényi katolikus iskolakomplexum országos szinten is példaértékű, az itt folyó, nemzetépítő munkát nem lehet készpénzre váltani.A beruházó szemszögéből Barta Gábor, a főegyházmegye pályázati referense ismertette a munkafolyamatokat. Elmondta, hogy a fejlesztés további célja az is volt, hogy a megújult iskolával a városkép, az épületben dolgozók és tanulók komfortérzete, valamint az itt élők életminősége is javuljon.

Szatmári Antalné alpolgármester asszony a tulajdonos, Jászberény város szemszögéből üdvözölte a felújítást. Emlékeztetett, hogy 2010-től sok támogatás érkezett az önkormányzattól a város egyházi intézményeibe. Hangsúlyozta, hogy ezt a harmonikus összefogást tovább kell erősíteni a városvezetés és az egyházak között, mert egyedül nem vagyunk képesek sokra, együtt viszont határtalanok a lehetőségek. Hozzátette azt is, hogy a fejlesztés mentálhigiénés szempontból is mérvadó, hiszen az a környezet, ahol élek, dolgozom, hat rám és vissza.

Kanyó Péter, a 3K Kft. projektmenedzsere a fő kivitelező álláspontját ismertette. Kifejezte reményét, hogy a munkálatok a helyi közösség javát fogják majd szolgálni. Elmondta, hogy 5000 négyzetméter, 20 cm vastag hőszigeteléssel borították az épületeket, valamint 350 darab nyílászáró kicserélésére került sor. Új kazánok, radiátorok, fűtési rendszer lett kiépítve. Az így nyert várható megtakarítás akár az 50-60 százalékot is elérheti.

Épülethasználói szemmel leginkább a helyet évtizedek óta ismerő iskolaigazgató tud éles és releváns megfigyeléseket tenni. Szabó László ismertette, milyen problémákkal küzdöttek az épület hibái miatt az építkezés előtt. Sok ablakszárny már be volt szögelve, mozgott a függöny. A műhelyek fűtése szinte lehetetlen volt, az üvegfal vitte ki a hőt. A régi kazánok közül volt, amelyik szétrepedt. A tetőn olvadt a hó, a vakolat pedig omlott a kollégium épületén. Az építkezés – bár sok nehézség adódott a félév alatt, ütemezési problémák jelentkeztek – már most érezteti pozitív hatását. Nem hallatszik be a termekbe a falevelek zörgése, a fűtés jól működik, egyenletes meleg van az épületben. A kazánteljesítmény egyharmadára csökkent, a fűtésvezérlés automata lett. A megújult, esztétikus homlokzat fogadja ma már a több mint 800 fős tanulóifjúságot. A nevelés megújult infrastrukturális környezetéért kifejezte háláját dr. Ternyák Csaba érsek atyának, az Egri Főegyházmegyének a pályázat elkészítéséért, Jászberény Város Önkormányzatának a szomszédos épület bérbeadásáért, mikor tanterem híján voltak, a kivitelezőknek és természetesen a jó Istennek, hiszen az elmúlt hónapokban a jó, enyhe idő áldás volt az építkezés szempontjából.A beruházás bemutatása után az épületbe életet hozók, a tanulók mutatkoztak be rövid zenés-verses összeállításukkal. Műsorukban az iskola védőszentjéhez, Assisi Szent Ferenc egyszerű, építkező lelkületéhez illő szövegeket és énekeket szólaltattak meg. A vegyeskart Baginé Szalka Eszter tanárnő vezényelte, zongorán kísért Taczman Mária. Az épület megáldásra a kollégium előtti részben került sor. Az imát Szántó József apát atya vezette és áldotta meg a megújult épületet. Az ünnepség után pohárköszöntőre és állófogadásra invitálták a meghívott vendégeket.

 
 
 
Felvételi a katolikus köznevelési intézményünkben
15
Feb

Intézményünk három egységből áll: Nagyboldogasszony Székhely Intézmény, Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézmény, Angyalkert Óvoda Tagintézmény.

Az Angyalkert Óvodában jelen pillanatban négy csoport működik, és számos gyermek várja, hogy a megfelelő életkor betöltése után bekapcsolódjék az óvodai életbe. Nagy öröm számunkra, hogy új óvodánk ennyire népszerű. Köszönjük a szülők bizalmát, valamint óvodánk valamennyi dolgozójának munkáját. Bár az idén csak nagyon minimális azok száma, akiket fel tudunk venni, bízunk abban, hogy a későbbiekben több lehetőség lesz a szülőknek arra, hogy gyermekük katolikus nevelését már az óvodában megkezdhessék.

Általános iskolánkban három első osztályt kívánunk indítani, amelyre az előkészítő foglalkozások már elkezdődtek, és hamarosan a családokkal való ismerkedés időpontjáról is tájékoztatást adunk.

Nyílt tanítási napot szervezünk 2018. február 24-én (szombaton), melyre szeretettel várjuk a kedves szülőket.

Ezen a napon lehetőség nyílik Molnár Ágnes és Tóth Krisztina tanító nénik magyar és matematika óráin, valamint Toldiné Varga Viktória tanító néni magyar, matematika és angolóráin részt venni. Továbbá láthatnak első osztályban német és angol nyelvórát.

 

A Liska katolikus középiskolában évről-évre növekvő számban jelennek meg fiatalok, akik szakmát kívánnak tanulni, illetve gimnáziumi, szakgimnáziumi képzésben szeretnének részt venni. Az írásbeli felvételi megírása után minden jelentkezőt értesítünk a szóbeli elbeszélgetésről, amelyre szülőket és diákokat egyaránt várunk. Egy felújított és a nyáron még inkább megújuló épület a katolikus egyház fenntartásában, szakmailag elkötelezett pedagógusok irányítása mellett alkalmas hely arra, hogy az ide jelentkező diákok felkészüljenek az életre.

 
 
 
Hamvazószerda
15
Feb

Az idén korán elérkezett hamvazószerda, a nagyböjt első napja. Mindhárom intézményünkben másként emlékezünk meg erről a napról. Természetesen biztatjuk a diákokat és pedagógusokat, hogy ezen a napon több jót cselekedjenek, még jobban köteleződjenek el katolikus hitünkben és a böjt, valamint a hamvazkodás által külsőleg is fejezzék ki, hogy egy új, megtérésre szólító időszak kezdődött el az egyházi év során. Az óvodában játékos foglalkozás keretében, az általános - és középiskolában szentmise és a hamvazkodás szentelményének kiszolgáltatása által kezdtük el a szent 40 napos időszakot.

 
<<    <  3  4  5  6  7  >    >>

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézménye
OM az.: 035844 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Főigazgató: Dr. Novák István | Telefon: (57) 412-248
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: kapcsolat@liska-szki.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2020 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Ebédbefizetés logo
Következő ebédbefizetés időpontja:
	2019 November 27 (Szerda)
2019 November 28 (Csütörtök)
2019 November 29 (Péntek)
Tájékoztató!
Normatív étkezés igénylőlap:
Naptár Logo
2019.November
>
HKSZECPSZOV

A hét eseményei:

Hétfő
  • Nyílt nap