Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!


Az iskolánk azon tanulóinak, akik a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kezdték meg szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. Ezzel válik érvényessé a tanulmányi évük.

Iskolai tanműhelyben szervezett összefüggő nyári szakmai gyakorlat esetében, a gyakorlat az iskola által kerül megszervezésre. 2019. jún. 17-én kezdődik és 2019. júl.05-én ér véget. Ez 3 hetes intervallum, napi 7 óra gyakorlati munka.


Ez a hozzánk járó tanulók esetén érinti a: 10A, 10C, 10E osztályokat.

A részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk a tanulókat.


Külső gyakorlati helyen (cégnél, vállalkozásnál) szervezett  összefüggő nyári szakmai gyakorlat esetében, legkorábban 2019. jún. 17-én kezdődhet, de legkésőbb: 2019. aug. 31-ig kell, hogy véget érjen. A gyakorlat ideje 4 hét (megszakítás nélkül). Ennek az idejét természetesen a gyakorlati fogadóhellyel egyeztetve kell meghatározni minden tanulónak.

A gyakorlat elvégzését 2019. év szeptemberben az első tanítási napon kell igazolniuk az osztályfőnök felé. Az igazolás módja a kitöltött munkanapló, és gyakorlati hely által kitöltött, a gyakorlat teljesítését igazoló lap.
Ez a hozzánk járó tanulók esetén érinti a:

11A, 11C, 11E,  valamint a 1/13V,  1/13D osztályokat.
 


A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján együttműködési megállapodás köthető a szakiskolai és szakközépiskolai képzés esetén a kerettantervben előírt nyári összefüggő szakmai gyakorlat idejére külső vállalati képzőhelyre vonatkozóan is. Tehát az 1 hónapos foglalkoztatás az Együttműködési Megállapodással válik jogszerűvé.


A gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg.


Az együttműködési megállapodást az Iskola és a Gazdálkodó szervezet köti a tanulóra vonatkozóan. Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttműködési megállapodás megkötése és módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, és a megjelölt naptól hatályos. Ezt a dokumentumot az iskola készíti el a tanuló által a tudomására hozott adatok alapján.

A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a tanulónak.
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat esetén:

 
Szakközépiskolai képzés esetén (Ágazati szakképzés 4 éves szakmai érettségit adó képzés):
•    Nincs NAV felé bejelentési kötelezettség.
•    Pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi minimálbér (2019. évben 149 000 Ft) tizenöt  százalékának 1,3-szerese, 19,5%.(29 055 Ft).
•    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama
11. évfolyamot követően (20*7) azaz 140 óra. A 13. osztályokban ez (20*8) azaz 160 óra.

•    Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás csak az összefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozóan, és valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.
•    Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.


Tehát a tervezett menetrend:

 
1.    2018.12.13-ig a tanulók megkapják a gyakorlatra vonatkozó adatbekérő lapot.
2.    2019.03.19-ig minden nyári gyakorlatra kötelezett tanuló keres céget, vállalatot, vállalkozást, vagy vállalkozót, ahol a nyári szakmai gyakorlatát el tudja tölteni. Kitölti az adatbekérő lapot, és átadja az osztályukban erre kijelölt személynek.
3.    2019.04 19-ig az iskola elkészíti és aláírja az Együttműködési megállapodásokat, valamint, eljuttatja őket a gyakorlati képzőhelyekre.
4.    2019.05.21-ig a gyakorlati képzőhelyek aláírják az Együttműködési Megállapodásokat, és eljuttatják a területileg illetékes Megyei Iparkamarához ellenjegyzésre.
5.    2019.06.17-ig az Iparkamara eljuttat minden érintett fél számára 1 pld. a dokumentumokból.
6.    Az előre meghatározott módon és időben lezajlik a gyakorlat.
7.    2019.09 első tanítási napján a tanuló leigazolja az iskola felé a gyakorlat teljesítését.

 

Letölthető dokumentumok:

Tudnivalók együttműködési megállapodásról 2018 Letöltés
Kísérőlevél a cégeknek Letöltés
Igazolólap Letöltés
Együtt működési sablon 2018-19 Letöltés
Adatbekérő Üzemi gyakorlatra 2018-19 Letöltés
2011 évi szakképzési törvény (részlet) Letöltés

 

 

2018.december

Jancsik Árpád   gyak. okt. vez.

 

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézménye
OM az.: 035844 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Főigazgató: Dr. Novák István | Telefon: (57) 412-248
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: kapcsolat@liska-szki.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2020 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Ebédbefizetés logo
Következő ebédbefizetés időpontja:
	2019 Október 29 (Kedd)
2019 Október 30 (Szerda)
2019 Október 31 (Csütörtök)
Tájékoztató!
Normatív étkezés igénylőlap:
Naptár Logo
2019.Október
>
HKSZECPSZOV

A hét eseményei:

Nincs