Jszbernyi Katolikus voda ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye - Hrek
Navigci
 

dvzlet

Ksznt

Az Egri Fegyhzmegye legnagyobb ltszm katolikus iskolja Jszbernyben tallhat. Az sszevont intzmnyben tbb mint 150 pedaggus, illetve alkalmazott dolgozik; dikjaink ltszma kzel 1500. Mindez azt jelenti, hogy tbb mint 1500 csald letben jtszik meghatroz szerepet a kt intzmnyegysg.

Szeretettel kszntjk az j sszevont intzmny internetes oldaln kedves ltogatnkat. Kvnom azt, hogy mindaz az informci ami eljut ezeken az oldalakon keresztl nkhz, segtse megrteni intzmnynk mkdst s munkjt.

Dikjainknak sikeres munkt kvnok, a szlknek s csaldtagoknak pedig j kapcsolatot iskolnk minden pedaggusval. 

 

Ebben segtsen mindannyiunkat a J Isten!

Dr. Novk Istvn
figazgat

nnepi megemlkezs iskolnk vdszentjnek napjn

Október 4-én, kedden történelmet írt a Liska Középiskola: hosszú évtizedek óta elször készült színpadi eladás, amelyet az egész diákság és a tanári kar együtt tekintett meg. A hiánypótló eseménynek eddigi oka a helyhiány volt, azonban az augusztusban átadott Nagyboldogasszony iskolai tornacsarnok méltó otthona lesz a reményeink szerint most elkezdd és folytatódó diákszínpadi eladásoknak.

Általános képek: szentferenc6.jpg

Október 4-e Assisi Szent Ferenc ünnepe, egyben iskolánk védszentjének napja is. Az els négy óra után kezdték megtölteni a csarnokot diákjaink és valamennyi pedagógus is. A 10. g osztály tanulója, Cs. Nagy Szilvia nyitotta meg a msort az aradi vértanúkra való emlékez soraival. Majd dr. Novák István figazgató atya osztotta meg velünk ünnepi gondolatait. Üdvözölte a hagyományteremt kezdeményezést, jelképesen átadta használatra az új épületet és kérte, hogy töltsük meg élettel. Majd Assisi Szent Ferencre emlékezett: kiemelte, hogy azért t választották az egyházi iskolává válás kezdeményezésekor védszentnek, mert letisztult egyszersége, az evangéliumi tanításhoz való ragaszkodása mindannyiunk hétköznapi életében példaérték. Felhívta a figyelmet Szent Ferenc adakozó, segít jószándékára is és egyben megköszönte valamennyi osztálynak a gyjtést a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.

Általános képek: szentferenc7.jpg

Az ünnepséghez két iskolai verseny is kapcsolódott. A figazgató atya átadta az angol és a német nyelvi iskolai megmérettetés dobogós helyezettjeinek a diákönkormányzat ajándékait. Majd a rajzverseny értékelésére került sor: a Hamza Gyjtemény és Jász Galéria pedagógusa, Kerekné Mihalik Judit értékelte a beérkezett pályázatokat, átadta a jutalmakat és rövid összegzést adott a díjazott alkotásokról, amelyeket a kiállított paravánon meg is lehetett tekinteni. Ma már iskolánk falait díszítik ezek a képek. Mindkét verseny díjazottjairól külön bejegyzésben lehet tájékozódni.

Ezt követen a „Ne sokat tégy, de azt jól!” cím színdarabot tekintettük meg a 9.b osztály eladásában. A Szent Ferenc életét összefoglaló jelenetsorozatot Franco Zefirelli Napfivér, Holdnvér cím kultikus filmjének kulcsjeleneteibl állítottuk össze. A képekkel kísért színpadi eladást a Liska Vegyeskar lelket emel énekszava kísérte. A kórus a világhír filmzene magyar fordításával színesítette a jeleneteket, illetve a Szent Ferenc imáiból összeállított énekekkel. Nagy és bátor tett volt az iskolánkba egy hónapja érkezett új diákokkal ilyen komoly vállalkozásra szánni el magunkat, de elfogulatlanul állíthatom, hogy ezek a szereplk és az énekkarosak, hangszeresek igazán kiléptek a komfortzónájukból és tudásuk, szorgalmuk legjavát adva készültek sok-sok próbán keresztül erre a nagyközönség eltti eladásra. Talán csak az tudja felmérni, mekkora szervezést és koncentrációt igényel egy ilyen többféle szintet mozgató alkotásnak az eladása, aki már részt vett hasonlóban. A színpad összeállítása, a képek kivetítésének megszervezése, a paravános kiállítás, a hangosítás és a jelmezek gondos kiválasztása, a szereplk lelki felkészítése mind-mind olyan részfeladat volt, amit egy-egy kolléga vállalt magára. Ezúton is hálás köszönet mindannyiuknak! Valamennyi szerepl igazgatói dicséretben részesült munkája elismeréséül, valamint a 9. b osztály egy közös zsíros kenyér és tea-reggelin vett részt köszönetképpen.

Általános képek: szentferenc3.jpg Általános képek: szentferenc4.jpg Általános képek: szentferenc5.jpg

Úgy láttam, a jó Isten áldó keze a kezdetektl fogva vezetett minket és talán eljutott az ért fülekhez az az üzenet, amellyel ezek a fiatalok érkeztek az iskola közönsége elé azon a borongós kedd délelttön. Adja Isten, hogy ennek az ünnepségnek az érdemszerz mivolta valamennyi diákunk lelkében elkezdje a jobbító, formáló, alakító munkát! Kérjük, hogy ez a lelkület és szellemiség dolgozzon belül bennünk és csak vigyen elre! „Ahol a kincsed, ott a szíved is" - ezt mondta Ferenc a legvégén.

(fotók: Nagy Tamás)

T.M.


PA - oktber 23 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 5 megnyits ·Nyomtats

Iskolnk Vegyeskara az voda tagintzmnyben

Szeptember 20-án, kedden a Liska Vegyeskar néhány képviselje részt vett az Angyalkert Óvodának, intézményegységünk legújabb tagjának els szentmiséjén.

Általános képek: mise_voda1.jpg

A havi rendszerességgel bemutatott szentmiséken a többi tagintézmény diákjai is segédkeznek majd. Dr. Novák István figazgató atya nagy szeretettel szólította meg az elcsarnokban az oltárt körülül csöppségeket, és az nyelvükön beszélgetett velük a templomok fontosságáról, a jócselekedetekrl és a szeretteinkért mondott imáról. Baginé Szalka Eszter kórusvezet irányításával a középiskolás diákok gondoskodtak a zenei szolgálatról. Éneküket hangszerekkel is kísérték a kicsinyek legnagyobb ámulatára.

Általános képek: mise_voda2.jpg

A havonta bemutatott szentmisék nagyszer alkalmat adnak arra, hogy a résztvevk megtapasztalják az összetartozás szépségét, azt az ert, hogy mindannyian ugyanannak az egyháznak a tagjai vagyunk: kicsik és fiatalok, óvónk és gondnokok, tanárok és ministránsok egyaránt.

(fotók: Óvoda)

T.M.


PA - oktber 23 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 5 megnyits ·Nyomtats

BEISKOLZSI TJKOZTAT 2017_2

 

 

Megtekintéshez kattints rá  

Itt megtekinthet!

 

 


Rendszergazda - oktber 21 2016 · Rszletek · 18 megnyits ·Nyomtats

Orszgos Haditorna Verseny

Harmadik alkalommal rendezték meg 2016. október 5-én, Szolnokon, az Országos Haditorna Versenysorozat, Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntjét.
A megyébl 12 iskola 20 csapata mérte össze tudását és fizikai állóképességét. Iskolánkat egy 4 fs fiú csapat (Kókai Olivér, Lajti Szabolcs, Varga Péter és Tóth Mihály mind a 12.E osztály tanulói) és egy 4 fs lány csapat ( Zornánszki Petra, Szikszai Izabella 12.E, valamint Süt Cintia 12 D. és Árvai Dóra 11. D ) képviselte.
A verseny többek között akadálypálya, lövészet, tájfutás, elssegély nyújtás, szellemi totó, váltó futás, kézigránát dobás, tereptan számokból állt. A fiú csapat 6. helyezést ért el, míg a lányok összesítettben 18., de a lányok meznyében (3 csapat) els helyezettek lettek. Munkájukat köszönjük, az eredményekhez pedig gratulálunk.

http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=40340

B. F.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 24 megnyits ·Nyomtats

Rzsafzr Kirlynje bcs a Bartok templomban

Elkezddött az október hónap, a rózsafüzér hónapja. Osztályközösségeink minden délután járnak rózsafüzért imádkozni a Barátok templomába.

A világ katolikusai az év két hónapját ajándékozzák kiemelten a Szzanyának: májust, amikor litániákkal dicsérik az Istenanyát és októbert, amikor a szentolvasót imádkozzák odaadóbban. A rózsafüzér – rosarium, jelentése rózsakert – hagyományos katolikus imádság, a szegények bibliájaként is ismert. Az anyanyelv szentírás elterjedése eltt a rózsafüzértitkok átelmélkedése jelenítette meg nap mint nap az egyszer ember számára Jézus Krisztus életének legfontosabb mozzanatait. Az éppen ezért „szentolvasóként" is emlegetett rózsafüzér története 1214-ig nyúlik vissza, amikor Szent Domonkos a Szzanyától – a Rózsafüzér Királynjétl – egy csodajelenés alkalmával, Prouille-ben ajándékul kapta. Nevének eredete az els rózsafüzérektl ered, amelyeket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készített a Szzanya számára rózsakoszorúnak.  A XVI. századtól a korai XX. századig a rózsafüzér szerkezete nagyrészt változatlan maradt: akkor még tizenöt titok volt – az örvendetes, fájdalmas és dicsséges rózsafüzérek öt-öt titkaival. A XX. században aztán kiegészült a Fatimai imával, amely a Dicsségek mellett lezárja a tizedeket. Az ima jelenkorig terjed fejldését mutatja, hogy 2002-ben Szent II. János Pál pápa öt új titkot vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait. Az Atyához az út a Boldogságos Szz Mária által vezet. Az egyházatyák tanítása szerint Isten minden kegyelmet, irgalmat és áldást az anyja kezébe helyezett, minden javát általa osztogatja: egyeseknek, a nemzeteknek és a kereszténység nagy családjának egyaránt. E jóságáról beszélnek kegyhelyeink, ahol Szz Mária annyi testi és lelki beteget gyógyított meg és ahonnan ma is árad szeret, segíteni akaró szeretete. Loreto, Lourdes, Máriazell, Máriaradna, Máriapócs és a többi búcsújáró helyek ezt hirdetik nekünk. A Boldogságos Szzanya anyai szeretettel bátorít bennünket, hogy közbenjárását kérjük. Szinte kínálja anyai segítségét.

Október 2-án, vasárnap Rózsafüzér Királynje búcsúját ünnepeltük a Barátok templomában. Számos diák és az egész tanári kar képviseltette magát. Egy hosszú hagyományokra visszatekint ünnep ez az si ferences templomban. Egyúttal ez az ünnep volt tanáraink els lelki napja is a tanévben. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek atya szentbeszédében rámutatott a rózsafüzér üdvöt hozó érdemeire: az élet teljességét tekinthetjük át általa, hiszen Jézus fogantatásától haláláig, majd dicsséges feltámadásáig terjednek a titkok, a születéstl a halálig, majd a feltámadásig, a kezdettl és a végig, az alfától és az omegáig. Mivel egy végtelen körkörös füzérrl van szó, nincs megszakítás, ott kezddik újra, ahol látszólag véget ér. Az érsek atya utalt arra is, hogy a rózsafüzér imádkozása nagyon komoly megtartó er: amelyik családban együtt imádkozzák, az biztosan nem hullik szét. Végül a fiatalokhoz, a diákokhoz szólt: a MOST fontosságára figyelmeztet minket a sokszor elismételt kérés – „Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján!” Nem a múltra való visszaemlékezésben és nem is a jövrl való álmodozásban kell élnünk, hanem a MOST döntését kell jól meghoznunk, mert az roppant fontos az eljövend szempontjából. Legyen hála a Boldogságos Szz Máriának, lelki támaszunknak örömünkben, bánatunkban! Vezessen mindannyiunkat Jézus Krisztushoz!

Gattyán Márton, a Nagyboldogasszony Tagintézmény tanulója Árpád vezér honfoglaló imájaként ismertté vált fohásszal köszöntötte az érsek atyát és a megjelent híveket:

Boldogasszony, nézz ránk a magas egekbl,

áraszd ránk mosolyod fényl napszemedbl.

Nemzetek Anyja! Add nekünk e földet!

Magyarok Nagyasszonya! Tarts meg itt bennünket!

Évezredeken át, áldd meg életünket,

viharban és vészben oltalmazz meg minket!

Adj szívünkbe békét, ders boldogságot,

ne érezzük soha a hontalanságot.

Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,

ez legyen örökre a mi Szent Országunk.

Legyen minden magyar a Te Fénygyermeked,

pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!

T. M.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 22 megnyits ·Nyomtats

Hideghbor a moziban

Iskolánk sok eszközzel próbálja feldobni a tanulás-tanítás könnyen monotonná váló hétköznapjainak ritmusát. Ennek ékes példája volt a múlt héten a Kémek hídja cím amerikai film megtekintése. A végzs diákok év elején tanultak a hidegháború idszakáról történelembl és Pataki Róbertné tanárn szervezésében mélyedhettek el a „kémek és tárgyalástechnika” világában.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 20 megnyits ·Nyomtats

Operakaland

Otóber 06-án ismét az Operakaland keretein belül diákjaink Puccini:Bohémélet cím operáját tekinthették meg a budapesti Erkel Színházban Baginé Szalka Eszter tanárn szervezésében. Tanulóinknak nagyon tetszett az eladás, igazi kikapcsolódás volt mindenki számára.

(fotó: https://www.jegy.hu)

Általános képek: bohemelet-original-80809_a.jpg

k


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 19 megnyits ·Nyomtats

Tisztasgi, rendezettsgi, dekorcis verseny a Liskban

Az iskolai DÖK és az Osztályfnöki munkaközösség osztály tisztasági, rendezettségi, illetve dekorációs versenyt hirdet. A bíráló bizottságban Magyar Gézáné igazgatóhelyettes asszony, Magyar Zsolt tanár úr, az osztályfnöki munkaközösség vezetje és a DÖK képviselje vesz részt. Eredményhirdetésre és jutalmazásra a félév, illetve a tanév végén kerül sor.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 21 megnyits ·Nyomtats

Bjte Csaba ferences testvr Jszbernybe ltogatott

Október 9-én, vasárnap Böjte Csaba ferences szerzetes testvér Jászberénybe látogatott. A déleltt 10 órai szentmisérl szeretnénk néhány szóban szólni, ahol a rengeteg érdekld között iskolánk diákjai és tanárai is ott voltak a Barátok templomában.

Általános képek: bjte.jpg

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott gyermekment szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengd gyermekek felkarolása. Böjte Csaba civilként autóvillamossági szerelnek tanult, majd miután ezt a szakmáját feladta, egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitán. Ezzel a döntéssel, akaraterejét próbára téve, lelkiekben már a papi pályára készült. A ferences rendbe még a Ceausescu-diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban. Tanulmányait Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, mieltt 1989-ben pappá szentelték. Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelents fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször felszólították az épület elhagyására. Böjte atya válasza az volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára a rendrök. Ez nem történt meg.

 

Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is. Az alapvet életfeltételeken kívül taníttatásukkal is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik.

 

Jászberényi szentbeszédében a cselekv szeretet fontosságára figyelmeztetett minket. Merjünk dolgozni, cselekedni, tenni, ne csak a négy fal között bezárkózva éljünk! Ne egy rákos sejtként szívjuk el az egészséges részektl az életet, hanem igenis adjuk hozzá azt, amiben jók vagyunk! Merjünk kimenni a kispadról a pályára, tanulni, egyetemre jelentkezni, vállalkozást indítani, virágot vinni a kiszemelt lánynak, családot alapítani! Tz legyen a szívünkben! Adja Isten, hogy éljünk, lendülettel, energiával!

 

Csaba atya nagy szeretettel megköszönte iskolánk minden tanárának és diákjának, családjaiknak a nagylelk adományokat, a gondosan megszervezett gyjtést! Közel 300 000 Ft gylt össze a Liska Tagintézmény gyjtésében, ami nagyon szép és jelents összeg ilyen nemes célra. „Hálás szeretettel köszönöm a kedves jászberényi testvéreink jóságát, gyermekeinkhez lehajló nagylelk szeretetét! Szívem minden erejével imádkozok értük, kérem a jó Istent, hogy áldja meg e nagylelk közösséget! Imádságos szeretettel: Csaba testvér.” Másnap délután indultak vissza és vitték el az adományokat a rászoruló gyerekeknek.  

(Fotó: Jászkürt Újság)

T. M.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 20 megnyits ·Nyomtats

Oktber, a rzsafzr hnapja

Elkezddött az október hónap, a rózsafüzér hónapja. Ti is minden délután jártok rózsafüzért imádkozni közösen az osztálytársaitokkal a Barátok templomába. Ehhez szeretnénk most egy kis segítséget adni. A világ katolikusai az év két hónapját ajándékozzák kiemelten a Szzanyának: májust, amikor litániákkal dicsérik az Istenanyát és októbert, amikor a szentolvasót imádkozzák odaadóbban.

     A rózsafüzér – rosarium, jelentése rózsakert – hagyományos katolikus imádság, a szegények bibliájaként is ismert. Az anyanyelv szentírás elterjedése eltt a rózsafüzértitkok átelmélkedése jelenítette meg nap mint nap az egyszer ember számára Jézus Krisztus életének legfontosabb mozzanatait. Az éppen ezért „szentolvasóként" is emlegetett rózsafüzér története 1214-ig nyúlik vissza, amikor Szent Domonkos a Szzanyától – a Rózsafüzér Királynjétl – egy csodajelenés alkalmával, Prouille-ben ajándékul kapta. Nevének eredete az els rózsafüzérektl ered, amelyeket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készített a Szzanya számára rózsakoszorúnak.  

A XVI. századtól a korai XX. századig a rózsafüzér szerkezete nagyrészt változatlan maradt: akkor még tizenöt titok volt – az örvendetes, fájdalmas és dicsséges rózsafüzérek öt-öt titkaival. A XX. században aztán kiegészült a Fatimai imával, amely a Dicsségek mellett lezárja a tizedeket. Az ima jelenkorig terjed fejldését mutatja, hogy 2002-ben II. János Pál pápa öt új titkot vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait.

Vértanú püspökünk, Boldog Scheffler János az 1944. évben kiadott harmadik körlevelében a májusi könyörgések elrendelésével hívja fel a rózsafüzér imádkozásának fontosságára a figyelmet. A második világháború szorongattatott idejében a következket írja híveinek: „Vannak az emberi életben csapások, veszélyek és szorongattatások, amelyekbl emberi ervel ki nem szabadulhatunk. Ilyen a most dühöng második világháború, amely mindjobban közeledik felénk. Emberek tudnak tzvészt okozni, de az bnük révén keletkezett borzalmas vér- és tzvészt megszüntetni nem tudják. Csak magasabb kéz segíthet rajtunk: a gondvisel Istené, aki eltt nincs különbség kicsi és nagy népek között. Ez a jóságos kéz ezer éven át megtartott bennünket. Most is csak benne bizakodhatunk. Istennek szeret atyai karjába kell kapaszkodnunk."

Az Atyához az út a Boldogságos Szz Mária által vezet. Az egyházatyák tanítása szerint Isten minden kegyelmet, irgalmat és áldást az anyja kezébe helyezett, minden javát általa osztogatja: egyeseknek, a nemzeteknek és a kereszténység nagy családjának egyaránt.

E jóságáról beszélnek kegyhelyeink, ahol Szz Mária annyi testi és lelki beteget gyógyított meg és ahonnan ma is árad szeret, segíteni akaró szeretete. Loreto, Lourdes, Máriazell, Máriaradna, Máriapócs és a többi búcsújáró helyek ezt hirdetik nekünk. A Boldogságos Szzanya anyai szeretettel bátorít bennünket, hogy közbenjárását kérjük. Szinte kínálja anyai segítségét.

Tegnap Rózsafüzér Királynje búcsúját ünnepeltük a Barátok templomában. Egy hosszú hagyományokra visszatekint ünnep ez az si ferences templomban. Egyúttal ez az ünnep volt tanáraink els lelki napja is a tanévben. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek atya szentbeszédében rámutatott a rózsafüzér üdvöt hozó érdemeire: az élet teljességét tekinthetjük át általa, hiszen Jézus fogantatásától haláláig, majd dicsséges feltámadásáig terjednek a titkok, a születéstl a halálig, majd a feltámadásig, a kezdettl és a végig, az alfától és az omegáig. Mivel egy végtelen körkörös füzérrl van szó, nincs megszakítás, ott kezddik újra, ahol látszólag véget ér.

Az érsek atya utalt arra is, hogy a rózsafüzér imádkozása nagyon komoly megtartó er: amelyik családban együtt imádkozzák, az biztosan nem hullik szét.

Végül a fiatalokhoz, a diákokhoz szólt: a MOST fontosságára figyelmeztet minket a sokszor elismételt kérés – „Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján!” Nem a múltra való visszaemlékezésben és nem is a jövrl való álmodozásban kell élnünk, hanem a MOST döntését kell jól meghoznunk, mert az roppant fontos az eljövend szempontjából. Legyen hála a Boldogságos Szz Máriának, lelki támaszunknak örömünkben, bánatunkban! Vezessen mindannyiunkat Jézus Krisztushoz!

 

Boldogasszony, nézz ránk a magas egekbl,
áraszd ránk mosolyod fényl napszemedbl.
Nemzetek Anyja! Add nekünk e földet!
Magyarok Nagyasszonya! Tarts meg itt bennünket!
Évezredeken át, áldd meg életünket,
viharban és vészben oltalmazz meg minket!
Adj szívünkbe békét, ders boldogságot,
ne érezzük soha a hontalanságot.
Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,
ez legyen örökre a mi Szent Országunk.
Legyen minden magyar a Te Fénygyermeked,
pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!

 T. M.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 19 megnyits ·Nyomtats

Fiatalok a keresztny Eurprt

Szeptember 10-én, szombaton iskolánk énekkarának néhány tagja részt vett a „Fiatalok a keresztény Európáért” mottójú, országos gitáros ifjúsági találkozón Budapesten, a Margitszigeten. A meghívást Soltész Miklóstól, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felels államtitkár úrtól kaptuk, az augusztus 31-i tornacsarnok-átadási ünnepségen és szentmisén való szereplésünkért. Kilencen képviseltük iskolánkat. A találkozón olyan Istent dicsér énekek és zenék hangzottak el sok-sok gitáros eladásában, mint amilyeneket közös szentmiséinken, például az évnyitón és az évzárón ad el a Liska vegyeskar.

Amellett, hogy sok ötletet és ösztönzést kaptunk a további közös zenéléshez, néhány gondolatban szeretnénk beszélni az ott elhangzottakról.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon Palánki Ferenc püspök atya mutatott be szentmisét. Böjte Csaba ferences atya, az erdélyi árva gyerekek védelmezje beszédében pedig szentek példája alapján arra biztatott, írjuk tovább Krisztus evangéliumát. Egyébként Böjte Csaba testvér Csobánkáról indult útnak reggel fél hatkor egy zarándokcsoporttal, hogy a mintegy húsz kilométeres úton imával, énekkel felkészülve érkezzenek meg a találkozó helyszínére, a Margitszigetre.

A találkozóra az egész országból és a határon túlról – Burgenlandból, Székelyföldrl és Lengyelországból – is érkeztek fiatalok. Elssorban katolikus iskolák diákjai töltötték meg a sorokat.

A püspök atya szentbeszédében elmondta, hogy ma divat szidni a korunkat, mondván, nem lehet keresztény módon élni, önzetlenül szeretni, mert könnyen kihasználnak minket, visszaélnek szeretetünkkel. Elfeledkezünk arról, hogy mindig „mai” világ volt, s az embernek abban a korban adatik meg, hogy cselekedjen, hogy tegyen a világért, amelyben él.

Majd a találkozó mottóját –„Fiatalok a keresztény Európáért” – idézve megfogalmazta: az ember az, aki keresztényként képes megszentelni földrészünket. Mégpedig az az ember, akinek szívében ott él Krisztus.

De mikor leszünk jó keresztények? Mikor leszünk jó emberek? – ez volt a szentbeszéd f kérdése. Akkor vagyunk jó keresztények, ha ez látszik rajtunk, ha cselekedeteinkben azt utánozzuk, ahogyan Krisztus élt az emberek között. Ha a mi szemünk is megnyílna, mi is éreznénk Jézus megkülönböztetett szeretetét életünkben. Az ember azonban önzésében elzárkózik a szeretet befogadása ell, amikor az vezeti az életben: „elbb az én boldogságom, aztán jöhetnek a többiek”. Könnyebb a tablet mögé beburkolózni, páncélokat növeszteni. De ez a forradalmian új gondolkodás az, amit Jézus kér tlünk: ahelyett, hogy azon gondolkodnánk folyton, hogy mi lesz velünk, miért ne lehetne az az els, hogy mi lesz vele, mi lesz a másik emberrel, a felebarátommal? Ezt tette az irgalmas szamaritánus is a bajba jutott, megvert emberrel. Legyen id odaállni a másik ember mellé, akár szótlanul is csak mellette lenni! Ez az isteni szeretet feltétel nélküli, nem ragaszkodik formákhoz.

Erre a hétre ezt a gondolatot ajánljuk: Milyen gyümölcsöket terem az életem, megvannak-e életemben a szeretet apró gesztusai? Krisztus ugyanis erre hív minket. Azt kéri, hogy az szeretetével közeledjünk a világhoz, életformát kér tlünk, st, a szeretet parancsát adja.

Ha akár csak pici jelzéseket, apró gyümölcsöket, de tudunk adni, tudunk hozzátenni a világhoz... ettl lesz keresztény Európa – hangsúlyozta a szónok, majd így szólt a fiatalokhoz: bízunk bennetek, várunk rátok. Ti a jelen kincsei vagytok, rajtatok múlik, hogy keresztény lesz-e Európa, Magyarország jövje, megjelenik-e benne Krisztus szeretete.

T. M.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 21 megnyits ·Nyomtats

Sponzoraink


Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola, s Kollgium Tagintzmnye
OM az.: 035844 | Figazgat: Dr. Novk Istvn | Telefon: (57) 412-248
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu
Trsoldalaink

Szkhely intzmnynk:Eslyegyenlsg
 

Facebook
tkezs

Kvetkez havi ebdbefizets idpontja:

Szeptember 28. szerda
Szeptember 29. cstrtk
Szeptember 30. pntek

Tjkoztat!
Megnyits


Normatv tkezs ignyllap
Letlts

 

Bejelentkezs
 

Bezrs
Bejelentkezs
Felhasznlnv
Jelsz

Elfelejtetted a jelszavad?
Ignyelj egyet itt.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2016 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

A weboldal ksztihez kattints ide.