Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye - Hrek
Navigci
 

Nyelvtanfolyami hírek!

A következô nyelvtanfolyamok szeptember végén indulnak. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók augusztus végén kerülnek ki honlapunkra.

Álláslehetôség

Iskolánk a 2018-2019-es tanévre keres megfelelô végzettséggel rendelkezô oktatókat az alábbi munkakörökre. Részletek a munkakörökre kattintva!

Informatika szakoktató

Informatika szakos tanár

Villamos szakoktató (erôsáramú terület)

Villamosmérnök szakos mûszaki tanár, vagy villamosmérnök

Jelentkezési Lapok

Jelentkezési Lapok diákoknak
2018-2019-es tanévhez

Külsôs diákoknak

Saját tanulóinknak

Másodszakma esetén


Felvételt nyert tanulók és tankönyvjegyzék
011 - Villamosipar és elektronika ágazat - (Tankönyvjegyzék)

012 - Villamosipar és elektronika ágazat - (Tankönyvjegyzék)

013 - Informatika ágazat - (Tankönyvjegyzék)

014 - Ügyviteli ágazat - (Tankönyvjegyzék)

015 - Négy évfolyamos gimnázium - (Tankönyvjegyzék)

016 - Katonai gimnázium - (Tankönyvjegyzék)

017 - Közbiztonsági gimnázium - (Tankönyvjegyzék)


Gratulálunk!

dvzlet

Ksznt

Az Egri Fegyhzmegye legnagyobb ltszm katolikus iskolja Jszbernyben tallhat. Az sszevont intzmnyben tbb mint 200 pedaggus, illetve alkalmazott dolgozik; dikjaink ltszma kzel 1600. Mindez azt jelenti, hogy tbb mint 1800 csald letben jtszik meghatroz szerepet a hrom intzmnyegysg.

Szeretettel kszntjk az j sszevont intzmny internetes oldaln kedves ltogatnkat. Kvnom azt, hogy mindaz az informci, ami eljut ezeken az oldalakon keresztl nkhz, segtse megrteni intzmnynk mkdst s munkjt.

Dikjainknak sikeres munkt kvnok, a szlknek s csaldtagoknak pedig j kapcsolatot iskolnk minden pedaggusval.  

 

Ebben segtsen mindannyiunkat a J Isten!

Dr. Novk Istvn
figazgat

rseki elismers

Június 12-én az Egri Bazilikában tartott fegyházmegyei tanévzáró Te Deumon dr. Ternyák Csaba érsek úr elismeréseket adott át a kiemelked teljesítményt nyújtó diákoknak és közösségeknek, köztük Babinszki Tamásnak, iskolánk 12.d osztályos tanulójának. tanulójának.

�ltal�nos k�pek: babinszki.jpg


Cyb - jnius 14 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 332 megnyits ·Nyomtats

Ballags a Liskban

2018. május 4-én elballagtak iskolánk negyedikes tanulói. Idén öt osztály búcsúzott szeretett iskolájától, de mellettük a szakképz évfolyamon is voltak olyan osztályok, akiknek véget értek tanulmányaik. Ez az esemény mindig mérföldk a diákok számára, hiszen iskolánk kapujából kilépve egy egészen új világ várja ket.

A ballagókat elször Dr. Novák István figazgató úr köszöntötte, aki dr. Ternyák Csaba érsek úr levelét tolmácsolta a diákoknak, majd beszédében felhívta a tanulók figyelmét, hogy életükben fordulatot jelent a ballagás, valami újnak a kezdetét. A sok emberi példa, amelyet a tanulók láttak, rávilágít arra, hogy nem könny jó embernek lenni, de meg kell próbálni, hiszen „Isten a jó emberek által tanít minket a jóra”. Figazgató úr a nemrégen boldoggá avatott Brenner János atya példáját említette meg, aki vértanúságával arra emlékeztet, hogy nem könny az élet, sok megpróbáltatás van, de hitünket nem feledve, meg kell maradnunk jónak, keresztény értékrendet képvisel embernek.

<<Ballagási beszéd>>

Ezután Szabó Martin 11. A osztályos tanuló Váczi Mihály Még nem elég! cím versével köszönt el a tizenkettedik osztályos diákoktól.

A végzs évfolyam nevében Zakar Szilvia 12. G és Babinszki Tamás 12. D osztályos tanulók búcsúztak iskolánktól.

A beszéd után a 12. évfolyam képviseli átadták az iskola zászlóját a 11. évfolyam diákjainak.

Általános képek: ballagas_2018.jpg

Ballagásunkon nemcsak végzs és szakképzs évfolyamainktól búcsúztunk, hanem Szabó László igazgató úrtól is, aki intézményvezetként szintén „elballagott”. Igazgató úr 1976 óta tanára iskolánknak, ebbl az alkalomból a végzs évfolyam képviseli egy különleges szalagot tztek fel igazgató úrnak, 1976-2018 felirattal. Ezt követen figazgató úr köszöntötte igazgató urat.

A szalagtzést követen dr. Kiss András, a Liska József Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Novák István figazgató úr és Szabó László igazgató úr átadta a Liska Alapítvány díjait a jutalmazott tanulóknak.

Általános képek: dijazottak.jpg

<<Jutalmazottak listája>>

A ballagási ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.


Cyb - mjus 19 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 478 megnyits ·Nyomtats

Zirzen Janka Kzoktatsi Dj

Iskolánk igazgatója, Szabó László a városnapi ünnepségen évtizedeken át végzett kiváló pedagógiai munkájáért, vezeti tevékenységéért Zirzen Janka Közoktatási Díjban részesült.

�ltal�nos k�pek: szabo_laszlo.jpg


Cyb - prilis 04 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 674 megnyits ·Nyomtats

I. Liska Kolesz Fekvenyom Kupa
Március 26-án este megtelt a kollégium nagyterme a sportolni, mozogni vágyó kollégista lányokkal és fiúkkal, nézkkel, meghívott vendégekkel, érdekldkkel. 
A 18 részvevvel lebonyolított fekvenyomó kupán a SCITEC jászberényi szaküzlete révén az oklevél és serleg díjazáson felül értékes tárgyjutalmakért is emeltek a fiataljaink. Támogatta versenyünket a JSE Eremel szakosztálya is.

�ltal�nos k�pek: fekvenyomo01.jpg

A lányok meznyében Tóth Ivett (Liska) szerezte meg az els helyezést 35 kg-os nyomásával. 
A fiúknál a legnagyobb kinyomott súly Bugyi Csaba nevéhez fzdik 95 kg-al, de az I. helyezést mégsem szerezte meg. A testsúlyokat is figyelembe vev Wilks számítás ugyanis Csordás Gyula javára döntött. 
Fiúk, végeredmény :
1. Csordás Gyula  (Liska)
2. Bugyis Csaba (Liska)
3. Kókai Olivér  (Liska)
4. Tóth Alexander  (Liska)
5. Fábián Sándor (Liska)
6. Váradi András (Liska)
...13 induló
A rendezvényünkre elfogadta a meghívást Szabó Zsolt Viktor fekvenyomó Magyar bajnok, Világbajnok is, aki fbíróként mködött közre, de a verseny szünetében bemutató fekvenyomásokat is láthattak tle a jelenlévk, csakúgy, mint a szintén meghívott Mez Áron ifjúsági Világbajnok eremeltl..

�ltal�nos k�pek: fekvenyomo02.jpg

A képen balról jobbra:
Szabó Zsolt Viktor fekvenyomó Világbajnok, Csordás Gyula I. helyezett, Sinka István rendez, Kókai Olivér III. helyezett, Bugyi Csaba II. helyezett.

Sinka István
rendez

Cyb - mrcius 28 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 760 megnyits ·Nyomtats

Megjult a jszbernyi katolikus kzpiskola

2018 elejére elkészült a Jászberényi Katolikus Iskola és Középiskola Liska József Tagintézmény épületeinek energetikai fejlesztése. A hamarosan záruló projektet az Egri Fegyházmegye kezdeményezte a KEOP-7.13.0/15 konstrukció keretében. Ennek célja, hogy a fegyházmegye által üzemeltetett épületegyüttes energetikai mutatói megfeleljenek a mai kor és a jogszabályok elírásainak. Az ünnepélyes projektzárásra, átadásra és épület megáldásra január 31-én került sor a megújult épületben.


A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezet- és Energiahatékonyság Operatív Programból nyert európai uniós támogatás fedezi. A projekt összköltsége 250 millió forint volt. Szabó László, a rendezvény levezetje, a középiskola igazgatója köszöntjében ismertette a részleteket. Kifejtette, hogy a napokban záruló, több mint féléves beruházás során az iskola, valamint a kollégium épületeinek energetikai korszersítése valósult meg. Az épületegyüttes Jászberény Város Önkormányzat tulajdonában van, melynek az Egri Egyházmegye a vagyonkezelje. A beruházás további célja az volt, hogy csökkenjen az épület káros anyag kibocsátása, az üzemeltetési és fenntartási költsége, valamint redukálódjon a fosszilis anyagok felhasználása is. Kifejezte háláját, hogy a tervezés során, mikor a fegyházmegye felmérte a leginkább leromlott állapotú épületeinek energetikai állapotát, a tíz leginkább fejlesztésre szoruló épület közé választotta a Liska középiskolát is és elkészítette a kiviteli tervet.

További részletekért kattint a részletek pontra lentebb, a cikk alatt>>


Cyb - februr 18 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 900 megnyits ·Nyomtats

Felvteli a katolikus kznevelsi intzmnynkben

Intézményünk három egységbl áll: Nagyboldogasszony Székhely Intézmény, Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézmény, Angyalkert Óvoda Tagintézmény.

Az Angyalkert Óvodában jelen pillanatban négy csoport mködik, és számos gyermek várja, hogy a megfelel életkor betöltése után bekapcsolódjék az óvodai életbe. Nagy öröm számunkra, hogy új óvodánk ennyire népszer. Köszönjük a szülk bizalmát, valamint óvodánk valamennyi dolgozójának munkáját. Bár az idén csak nagyon minimális azok száma, akiket fel tudunk venni, bízunk abban, hogy a késbbiekben több lehetség lesz a szülknek arra, hogy gyermekük katolikus nevelését már az óvodában megkezdhessék.

Általános iskolánkban három els osztályt kívánunk indítani, amelyre az elkészít foglalkozások már elkezddtek, és hamarosan a családokkal való ismerkedés idpontjáról is tájékoztatást adunk.

Nyílt tanítási napot szervezünk 2018. február 24-én (szombaton), melyre szeretettel várjuk a kedves szülket.

Ezen a napon lehetség nyílik Molnár Ágnes és Tóth Krisztina tanító nénik magyar és matematika óráin, valamint Toldiné Varga Viktória tanító néni magyar, matematika és angolóráin részt venni. Továbbá láthatnak els osztályban német és angol nyelvórát.

 

A Liska katolikus középiskolában évrl-évre növekv számban jelennek meg fiatalok, akik szakmát kívánnak tanulni, illetve gimnáziumi, szakgimnáziumi képzésben szeretnének részt venni. Az írásbeli felvételi megírása után minden jelentkezt értesítünk a szóbeli elbeszélgetésrl, amelyre szülket és diákokat egyaránt várunk. Egy felújított és a nyáron még inkább megújuló épület a katolikus egyház fenntartásában, szakmailag elkötelezett pedagógusok irányítása mellett alkalmas hely arra, hogy az ide jelentkez diákok felkészüljenek az életre.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 888 megnyits ·Nyomtats

Hamvazszerda

Az idén korán elérkezett hamvazószerda, a nagyböjt els napja. Mindhárom intézményünkben másként emlékezünk meg errl a napról. Természetesen biztatjuk a diákokat és pedagógusokat, hogy ezen a napon több jót cselekedjenek, még jobban kötelezdjenek el katolikus hitünkben és a böjt, valamint a hamvazkodás által külsleg is fejezzék ki, hogy egy új, megtérésre szólító idszak kezddött el az egyházi év során. Az óvodában játékos foglalkozás keretében, az általános - és középiskolában szentmise és a hamvazkodás szentelményének kiszolgáltatása által kezdtük el a szent 40 napos idszakot.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 843 megnyits ·Nyomtats

Flvzrs a katolikus iskolban

Idén egy kicsit késbb, csak január utolsó napjaiban kapták meg a diákok félévi értesítjüket. A pedagógusmunkát és a diákok munkáját egyaránt értékeli ez a kis könyvecske, amely ugyan csak számokat tartalmaz, de mögötte mégiscsak sok-sok óra tanulás és tanítás áll. Gratulálunk mindenkinek, akik képességeiknek megfelelen végezték el az els félévet és bátorítunk mindenkit, akiknek kevésbé sikerült a félév, hogy több szorgalommal, odafigyeléssel eredményes évet zárjanak.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 837 megnyits ·Nyomtats

Vzkereszt nnepe

Január 6-án a katolikus egyház Urunk megjelenésének ünnepét, vízkeresztet ünnepli. Ebbl az alkalomból a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelv Általános Iskola, Középiskola és Kollégium mindhárom épületét, a Nagyboldogasszony Katolikus Iskolát, az Angyalkert Óvodát, valamint a Liska Középiskolát és Kollégiumot is megszenteltük. Az ünnepi szentmisén megáldott vízzel óvodások, diákok jelenlétében a szentelési szertartásokat Szántó József fesperes, c. apát, plébános, Zsova János káplán atya, valamint Taczman András és Muhari Ferenc diakónusok végezték. Imádkoztunk azért, hogy az új tanévben is Isten áldása kísérje a nagylétszámú intézményt.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 861 megnyits ·Nyomtats

Lelkinap Assisi Szent Ferenc nnepn

Október 4-én ünnepli az egyház Assisi Szent Ferenc rendalapító ünnepét, aki természetszeretetével, alázatosságával, egyszerségével új irányvonalat jelölt ki az egyház számára a középkor derekán. Iskolánk védszentjére az eltte való napon, kedden emlékeztünk lelkinap keretében.

A Ftemplomban bemutatott szentmisén dr. Novák István figazgató atya a gazdagság fogalmáról gondolkodott a jelenlév több mint 800 fs diáksereggel. Az apja vagyonát visszautasító Francesco rájött, hogy a földi vagyon nem sokat ér, csak néhány évtizedig lehet élvezni és végs soron nem ez tesz boldoggá. – Szüleink végzettségétl, munkahelyétl, fizetésétl, a küls körülményeinktl függetlenül nagyon gazdagok lehetünk lélekben. A földi kincset a moly megrágja. Égi kincset szerezhetünk, ha segítünk, szeretettel vagyunk a társaink felé, ha jót teszünk a rászorulókkal – elmélkedett beszédében az atya. Attól függetlenül, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, legnagyobb feladatunk elérni a legfontosabbat, a boldogságot. A Niagara-vízesés melll is az otthoni csap csöpögésére vágyó ember példájával zárta le gondolatmenetét az atya.

A szentmise után a Nagyboldogasszony iskola tornacsarnokában zenés evangelizációra került sor. Pintér Béla keresztény dalszövegíró, zenész, énekes találkozott diákjainkkal. Zeneszámaival gazdagított eladásában beszélt Jézus változhatatlan személyérl, önazonosságunk fontosságáról – ki vagyok én és merre tart az életem? –, az aggódás fölöslegességérl.  – Csak arra a napra van ráhatásunk, amit épp most élünk, senkinek nincs garantálva a holnapi nap. De a ma itt van. Ez a te napod, a te pillanatod. Örülj a mában! Legyél egy megérkezett ember, aki jól érzi magát a brében, élvezi a mindennapokat! – engedte útjukra a diákokat az eladó.


PA - oktber 15 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 1042 megnyits ·Nyomtats

Jszberny az n szememmel

A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat ez év tavaszán hirdetett fotópályázatot a 12-25 éves korosztály részére, melynek témája és jeligéje „Jászberény az én szememmel” volt. Az ünnepi kiállítás-megnyitóra és díjkiosztóra október 3-án, kedd délután került sor a Városháza dísztermében.

 

Az ünnepi msort a Liska József Katolikus Középiskola tanulói adták. Barta Virgínia, az ünnepség narrátora a pályázókon és felkészít tanáraikon túl köszöntötte Szatmári Antalné alpolgármester asszonyt, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestert, Bohárné Bathó Rozália önkormányzati képviselt, Antics Istvánt, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatóját, Magyar Gézánét, a Liska József Katolikus Középiskola igazgatóhelyettesét, Baráth Károly aranykoszorús fényképészmestert, a zsri elnökét és a zsri tagjait: Kerekné Mihalik Juditot, a Hamza Gyjtemény és Jász Galéria múzeumpedagógusát és Bíró Jánost, a Jász Napló szerkesztjét és fotósát.

A pályázat kiírói olyan pályamunkákat vártak, melyek bemutatják azokat a helyeket, ahol szeretünk lenni, amiket szeretünk itt csinálni, ami tetszik nekünk ebben a városban. A pályamunkákat csak digitális formában lehetett beadni szeptember 15-ig, és egy fotós maximum három képpel pályázhatott. A pályázatra 28 alkotás érkezett 10 fiatal felvételeibl.

Hajnal-Nagy Gábor köszönt beszédében elmondta, hogy megtekintve a kiállítást azt vehetjük észre, hogy nagy szeretettel készültek ezek a képek, a város legszebb részeit mutatják.  – A sokféle beállítás és kompozíció arról árulkodik, hogy ti szépnek látjátok városunkat. Éljetek ezzel a tehetséggel, amit kaptatok, gyakoroljátok, fejlesszétek ezt az adottságot! – biztatott az alpolgármester.

A továbbiakban a Liska József Katolikus Középiskola tanulói által összeállított msort tekintették meg a résztvevk, melyben azt fejezték ki a vers, a zene és a tánc erejével, milyen is tizenévesen ezer szállal kötdni a jász földhöz, az seinktl örökölt identitáshoz, és végs soron mit jelent magunkhoz ölelni azt az érzést, hogy hálás vagyok, hogy ide születtem, hogy ez az anyaföld fogadott.

Lrincz Alexandra Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! cím versét szavalta el, majd Lipcsei Viktória és Péntek Petra jászsági népdalcsokorral örvendeztette meg a nagyérdemt. Fehér Lili, Molnár Dániel, Fecske Fanni és Andrási István jászsági táncokat mutattak be.

A zsri nevében Baráth Károly fényképészmester értékelte a beérkezett alkotásokat. Kiemelte, hogy a Promenád, a Korsós lány, a Nagytemplom és a Zagyvapart kedvelt témája volt a beérkezett fotóknak. Összefoglalta, hogy a fotós feladata, hogy meglássa a világban lév szépet, rosszat, jót, meghökkentt, gyógyítót, és ezt képes legyen megörökíteni, a közönség elé tárva a megragadott pillanatot. Ennek fényében a következ sorrend született:

  1. Varga Zsófi (Terplán SZKI)
  2. Baglyas Dominik (Liska)
  3. Lengyel Viktória (LVG)

A különdíjat Szatmári Antalné alpolgármester asszony adta át Pap Evelinnek (Liska) és kifejezte örömét, hogy mennyire jó látni, hogy az ifjúságnak más a szeme a város szépségeihez. Az ünnepség végeztével egy kisfilmet néztek meg a résztvevk a beérkezett pályamvekbl, melyet Nagy Tamás tanár úr állított össze.


PA - oktber 15 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 1216 megnyits ·Nyomtats

Sponzoraink


Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye
OM az.: 035844 | Figazgat: Dr. Novk Istvn | Telefon: (57) 412-248
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu
Trsoldalaink

Szkhely intzmnynk:Eslyegyenlsg
 

Esemnyek
<< Augusztus 2018 >>
H K Sz Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Nincsenek esemnyek.

 

Facebook
Étkezés

Következö havi ebédbefizetés idöpontja:

Szeptember 3. hétfôtôl
Szeptember 7. péntekig

Aktuális Étlap

Tájékoztató!
Megnyitás


Normatív étkezés igénylölap
Megnyitás

 

Bejelentkezs
 

Bezrs
Bejelentkezs
Felhasznlnv
Jelsz

Elfelejtetted a jelszavad?
Ignyelj egyet itt.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

A weboldal ksztihez kattints ide.