Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye - Hrek
Navigci
 

Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
 

Waclaw Felczak
Waclaw Felczak
 

Lelki gyakorlat

Miért? Minek?

Mottó: „Aki veszi a bátorságot, hogy csendben maradjon, az felfedezi az Isten jelenlétét.” (Marie Michel OCD)

ember:

 • test – fodrász, kozmetika, fitnesz
 • lélek – ima, szentségek, Biblia, lelkigyakorlat

lelkigyakorlat = lelki elmélyülés, Istennel való találkozás alkalma

cél:  

 • eltávolítsuk magunkból a rendezetlenséget
  megtaláljuk az isteni akaratot
  életünket e szerint rendezzük
  ert is kapunk ehhez

Személyes út: Az ember segítséget kap, hogy megszabaduljon attól, ami akadályozza Isten felé, hogyan változtasson az életén.

A kezdetekben, a keresztény ókorban sem volt ismeretlen elcsendesedés. (remeték, szerzetesek).

Középkor:

 • Loyolai Szent Ignác – a jezsuita rend alapítója
 • Lelkigyakorlatos könyve
 • Elmélkedési módszerek: a Jézus által meghirdetett értékek mellett, az egész életre szóló jó elhatározáshoz vezetnek

Szent Pál: Galatákhoz írt levél (Gal 5,13) „Testvérek, a meghívástok a szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal!”

Mi a szabadság?

 • ajándék
 • választási, döntési lehetség
 • felelsség
 • kényszertl való mentesség

Fajtái: háromnapos (adventi, nagyböjti) 8 napos, 30 napos

 • célcsoportok: fiatalok, pedagógusok stb.
 • pap vezeti – személyesen irányított
 • szentgyónás – életgyónás
 • Nem haszontalan idtöltés.
 • „Valami hiányzik az életembl.”
 • 2020 Budapest: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 •  „Minden forrásom belled fakad.” (Zsolt 87,7)

PA - augusztus 30 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 3900 megnyits ·Nyomtats

Tanvkezd feltltds a pedaggusoknak

Augusztus utolsó hétvégéjén a Liska József Katolikus Középiskola tanári kara és vezetsége EFOP pályázati finanszírozásból Baranya megye székhelyén, Pécsett készült fel egy háromnapos kirándulás keretében a 2017/2018-as tanévre.

 

Az egész tanév során kitartó er gyjtését, a hangolódást és töltekezést dr. Novák István figazgató atya vezette. A jól összeszokott, összetartó közösség Kecskeméten keresztül haladva tartott a 2010-ben Európa kulturális fvárosa címet elnyert Pécsre. Szálláshelyünk a belvárosi Dóm Zarándokházban és a Ciszterci Házban volt. Els kiránduló napunkon bejártuk a 2014-ben hungarikummá nyilvánított, megújult Zsolnay Kulturális Negyed felbecsülhetetlen értéket bemutató gyjteményeit. Itt élt és alkotott a porcelángyártásról ismert Zsolnay család a 19-20. században. A múlt megrzése mellett a jelen bemutatása is szerepet kap a kiállító tereken, és szinte tapintani, magunkba szívni lehet a fantasztikus kreativitásról és szépérzékrl valló, világhír, legendás kézmves munka szellemét. Az esti közös vacsora, belvárosi séta és nézeldés lehetséget teremtett az eszmecserére, az új tanév kihívásaira való készüldésre, egymás felé való nyitásra, hiszen ilyen kötetlen helyzetben ritkán találkozik a több mint 70 fs közösség.

Általános képek: tanvkezd_feltltds.jpg

Másnap az ezeréves történelmi múlttal rendelkez, egyedülállóan négytornyú székesegyházba vezetett utunk, ahol szintén letnt évszázadok kultúrája és seink hite köszönt vissza a török idben megrongált Árpád-kori szobroktól és dombormvektl kezdve a magyar történelmi sorsfordulókat megjelenít Mária-kápolnán át a híres Jézus Szíve szoborig. Híven rzi az egykori reneszánsz fellegvár eszméjét az altemplomban nyugvó reneszánsz gondolkodó, az els magyarországi költ és pécsi püspök, Janus Pannonius sírhelye. A toronyból a baranyai lankákat és környez erdket csodáltuk meg, majd dr. Udvardy György, pécsi megyéspüspök várt minket baráti beszélgetésre a püspökség épületében. A katolikus egyház égisze alatt végzett közoktatás saját egyházmegyés tapasztalatait megvitatva elmondta, hogy hatalmas potenciált lát a katolikus iskolákban. A nyugodt pedagógusi légkör megteremtésén túl nagy érdemeket tud szerezni egy-egy egyházi iskola a hálóvetésben: lelkeket tudunk menteni az értékek mentén történ oktató-nevel munka során, Isten országának és nemzetünk gyarapodásának ügyén dolgozva. A püspök úr meghallgatta a jászsági viszonyokról történ beszámolót, a Liska Tagintézmény történetét és gratulált az Egri Egyházmegye legnagyobb létszámmal mköd katolikus iskolájához. A közösen elköltött ebéd után a hegyekben megbújó Mária-kegyhelyre, Máriagydre tartottunk. A Pécsi Egyházmegye területén található Máriagydi Kegyhely hosszú évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró zarándokoknak, akik évrl évre hitük kifejezéseként látogatnak el a Szzanya lábához, és közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért. Eleink a súlyos terheket hozó nehéz idkben a kegyhely csodájából merítettek ert és hitet. Az évszázadok során a ferences rend gondoskodása, késbb az egyházmegyés papok odaadó szolgálata megrizte ezt a gazdag ajándékot. Mi is ezért érkeztünk ide: a figazgató atya celebrálta szentmisén pedagógusaink olvastak fel és teljesítettek zenei szolgálatot. Kértük Égi Édesanyánk pártfogását a 800 ft meghaladó tanulóifjúságunk minden diákjára, az elttünk álló komoly munkára. Látogatást tettünk a máriagydi Levendulás Házban, amelynek vezetje a kegytemplom kántora. Kóstoltunk levedulaszörpöt, -pálinkát, -lekvárt. A déli lankákat járva nem maradhatott el a hazai szl- és bortermesztés egyik fellegvárának, a villányi pincesornak a meglátogatása sem. A borkóstoló és a bségtál méltán csiklandozta ízlelbimbóinkat, majd megtéve hatását az édes ned megpróbálta rekeszizmainkat.

A harmadik napon hazafelé vettük az irányt, ezúttal Baján keresztül. A méltán híres halászlé és túrós csusza elköltése után a hosszú buszút lehetséget teremtett az élmények rendszerezésére és az újonnan nyert energia elraktározására a következ héten kezdd munkálkodásra.


PA - augusztus 30 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 3935 megnyits ·Nyomtats

Te Deum s rseki kitntets

Június 13-án, Páduai Szent Antal ünnepén zsúfolásig megtelt fiatalokkal az egri bazilika. Az Egri Egyházmegye területén mköd 49 oktatási intézménybl érkeztek tanulók és pedagógusaik az ünnepélyes tanévzáró szentmisére és díjkiosztásra.

Általános képek: 2017_06_13_001_eger.jpg

A Te Deumot dr. Ternyák Csaba érsek fpásztor mutatta be, aki szentbeszédében felhívta az egyházi iskolákban tanuló diákok figyelmét, hogy ízt kell adniuk az ízetlen világnak. „Ti vagytok a Föld sója!” Az egyházi iskolában tanulás legels feladata és célja, hogy hivatást adjon az ott tanulók kezébe és életébe. Hit, hivatás, hség: ezek voltak ennek a 2016/2017-es tanévnek a jelszavai. Azonban bátorság kell ahhoz, hogy valaki Isten róla álmodott tervét elkezdje az életében megvalósítani, azonban az Úr ehhez a sokszor rögös úthoz mindig megadja a kegyelmet. Végs soron pedig azok a boldog emberek, akik le tudják fordítani Isten szakmájukról, hivatásukról, tevékenységükrl alkotott álmát életükben.

Általános képek: 2017_06_13_002_eger.jpg

A zenei szolgálatota a Füleczki István káplán atya és egyetemi lelkész vezette kórus és zenekar látta el. A szaxofon mögül kilépve a szentmise után rövid beszédében a káplán atya köszöntötte a fiatalokat. A találkozás örömére hívta fel a figyelmet és arra, hogy ma különösen nagy szüksége van a fiatalságnak példaképekre. A mindennapi, igazi hitre épül imádságban és a helyes, Istenre hagyatkozó döntéshozatalban Szz Mária lehet útmutatónk. Ahogy is szabadon, örömmel, szeretettel kimondta az igent Isten hívására, így kell nekünk is tennünk. Ha, mint , félretesszük félelmeinket, Isten mellénk áll és azt súgja fülünkbe: „Ne félj!” Ez azért is fontos, mert kihat a világra, mi hogy vagyunk magunkkal, embertársainkkal, Istennel. Két lábon járó evangéliumos könyvvé kell igyekeznünk válni és ehhez hét támpontot sorolt fel az eladó: a hiteles életpéldákat, a rendezett emberi kapcsolatokat, a csendet, a Szentírás olvasását, a lelkivezetvel való rendszeres konzultációt, a szentgyónást és az Eucharisztiát.

Általános képek: 2017_06_13_003_eger.jpg

Beszéde után az érsek fpásztor kiosztotta a mintegy 150 díjazott kitüntetéseit, akik a legkülönfélébb területeken jeleskedtek az elmúlt tanév során. Iskolánk énekkara, a Liska József Katolikus Középiskola Vegyeskara a liturgikus eseményeken nyújtott magas színvonalú zenei szolgálatért elnyerte az érseki dicséretet, kérve további tevékenységükre Isten áldását. Az iskolai és városi eseményeken való helytállás mellett a Barátok templomának szentmiséire, a Szent Klára Idsek Otthonának és az Angyalkert Óvoda Tagintézménynek a falai közé is elviszik az Istennek való zenélés örömét. Tevékenységük nemcsak mvészeti jelleg, hanem evangelizációs küldetést és közösségformálást is jelent. A díjat Baginé Szalka Eszter kórusvezet és Kispál Lilla, valamint Adamecz József kórustagok vették át. A díjkiosztó közös ebéddel zárult az Érseki Palota kertjében.

Általános képek: 2017_06_13_oklevel_eger.jpg


Cyb - jnius 13 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4880 megnyits ·Nyomtats

Helytlltak a gpszek kztt

Az Óbudai Egyetem immár hetedik alkalommal rendezte meg középiskolák számára az országos természettudományi „Bánki Online Versenyt”. A gépész tanulóknak szánt megmérettetés felölelte a matematika, fizika, villamosságtan, mechanika, anyagtudomány, géptan és ábrázoló geometria témaköröket, amelyre iskolánk 13.a osztályos tanulóiból alakult csapat is nevezett. (Valamennyien villamos képzésben részesülnek.)

Versenyzink a döntben három gépészcsapat mögött, a dicséretre méltó 4. helyen végeztek.

Általános képek: 2017_04_21_gepeszek.jpg

A Kirják István tanár úr által menedzselt csapat tagjai: Kormos Bence, Hornyák Krizosztom Boldizsár, Bóna László, Kisbakonyi Vince.

Cyb - mjus 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 6014 megnyits ·Nyomtats

Lisks sikerek a Samsung elektronikai versenyn

Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Samsung Elektronika Versenyt. A Samsung Electronics Magyar Zrt. célja, hogy a régió oktatási intézményeinek kiemelkeden tehetséges diákjaival kapcsolatot létesítsen, és közülük néhányan ezt a folyamatosan bvül vállalatot ersítsék a jövben. Az elektronika tantárgy mellett fizikából és matematikából is megmérettettek a legjobbak. A versenyen megoldandó feladatok komplex tudást igényeltek.

Iskolánkat az els fordulóban 15 tanuló képviselte, közülük 5 f jutott a döntbe. Intézményünk 2013 óta résztvevje a Samsung Electronics Magyar Zrt. által megrendezett regionális versenynek. Az Automatikai technikus és az Ersáramú elektrotechnikus képzésben résztvev tanulóink minden alkalommal dobogós helyen végeztek. A 2016-2017. tanévben, els alkalommal a 12. évfolyamos tanulók közül ketten is bekerültek a legjobb tíz közé.

Általános képek: 2017_05_05_samsungverseny.jpg

Dönts diákjaink:

Gedei Dániel (14.a)        3. hely

Taskó Ádám (14.c)          4. hely

Kun Gábor (12.a)             7. hely

Kóczián Tamás (14.c)     8. hely

Nagy Bálint (12.a)            10. hely

Általános képek: 2017_05_05_samsungoklevel.jpg

A fenti helyezéseken túl idén is értékelték a legeredményesebb diákokat delegáló intézményt: az ezzel járó díjat, amely egy látogatási lehetség a Samsung Electronics Magyar Zrt. gyáregységébe, iskolánk igazgatója, Szabó László vette át.

A versenyen elért szép eredményekhez iskolánk mszaki munkaközösségének valamennyi tagja hozzájárult.


Cyb - mjus 05 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 6078 megnyits ·Nyomtats

Passi elads

Április 12-én rendhagyó hittanóra keretein belül adták el diákjaink Jézus passióját A Barátok templomában. Az eladás nagyon színvonalas volt és a rövid id ellenére a szereplk át tudták érezni szerepük fontosságát és színészi tehetségüket elvéve segítettek a húsvét misztériumának átélésében.

Köszönjük Taczman Andrásnénak a felkészítmunkát!

A képeket Nagy Tamás készítette.

Általános képek: _mg_1277_k.jpg

Általános képek: _mg_1267_k.jpg

Általános képek: _mg_1295_k.jpg

Általános képek: _mg_1306_k.jpg


PA - prilis 18 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 7061 megnyits ·Nyomtats

Megnyertk a Klapka Kupt.

Április 12-én a Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola labdarúgásban rendezte meg hagyományos Klapka Kupát, amelyen a város öt középiskolájának 1-1 csapata vett részt. A gyzelmet iskolánk csapata szerezte meg a Lehel Vezér Gimnázium és a házigazdák eltt.

Általános képek: 20170413_klapka_kupa.jpg
A csapat tagjai voltak: Lékó Gerg, Polák Gerg, Ács Dániel, Borics Levente, Nagy Szabolcs, Kispál Dániel, Petrányi Dániel, Szabó Ádám, Vígh Bence.

Vezet: Bencsik Ferenc


Cyb - prilis 13 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 7282 megnyits ·Nyomtats

Katasztrfavdelmiseink ismt a megye legjobbjai

Szintén április 12-én rendezték Szolnokon a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megyei döntjét, melyet iskolánk csapata fölényesen nyert meg.


Általános képek: 20170413_kat.jpg

A csapat tagjai: Soós Dávid, László Lilla, Török Nikolett, Szekszius Bence.

Felkészít tanár: Koczka Ferenc


Az iskola vezetése köszönetet mond a Jászárokszállási és a Pusztamonostori Önkéntes Tzoltó Egyesületnek a versenyzk felkészítéséért!!


Az országos döntre április 21-én utaznak.


Cyb - prilis 13 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 6679 megnyits ·Nyomtats

Lnyfocistink megvdtk bajnoki cmket

A megyei ni labdarúgó diákolimpiát újra iskolánk nyerte Szolnokon, mindhárom ellenfelét fölényesen legyzve.

Általános képek: 20170413_lanyfoci.jpg

A csapat tagjai: Cske Anna, Pomaházi Dóra, Molnár Gerda, Nyers Olívia, Ferkó Viktória, Bertalan Brigitta, Tóth Adrien, Bán Alexandra, Kenyó Kitti, Salgó Cintia.


A csapat vezetje Csókási Zsolt, segíti Litkei Gábor és Nagyné Lukácsi Linda voltak.


Az országos döntre májusban kerül sor.


Cyb - prilis 13 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 7550 megnyits ·Nyomtats

OMTV-s sikerek

Az Országos Mszaki Tanulmányi Verseny döntjét Békéscsabán rendezték 2017. április 10-12-én.

Tanulóink elektronika kategóriában indultak.


Eredményeik:
Elektronika I. (12. évfolyamos tanulók)
6. hely: Kun Gábor (12.a)
10. hely: Nagy Bálint (12.a)
13. hely: Csohány András (12.a)


Elektronika II. (14. évfolyamos tanulók)
5. hely: Kóczián Tamás (14.c)
7. hely: Gedei Dániel (14.a)

Felkészít tanár: Csikó Roland

Általános képek: 20170413_omtv.jpg


Az elmúlt 6 évben elért versenyeredmények átlagai alapján iskolánk serleget vehetett át az "Eredményes mszaki oktatásért" a Mszaki Oktatási Egyesülettl.


Cyb - prilis 13 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 7156 megnyits ·Nyomtats

XXIV. Csernynszki Imre Pneumatika szaktrgyi verseny 2017.

Az évente megrendezett versenyen az ország legjelentsebb mszaki, gépészeti szakképz iskoláinak kiválóságai találkoznak, hogy összemérjék tudásukat. Azon iskolák indulhatnak a versenyen, amelyekben az automatika és a mechatronika szakmák oktatását kiemeltnek tartják a jöv szakembereinek képzésében. Az idén 19 iskola 27 kétfs csapata alkotta a dönt meznyét, köztük iskolánk 3 csapata, amire eddig még más intézmény tekintetében nem volt példa a verseny történetében.

Iskolánk versenyzi valamennyi kategóriában elnyerték az els díjat, illetve a harmadikat is.

A dönt legeredményesebb felkészít tanára Bálint Bence kollégánk lett.

Általános képek: pneum_verseny_201704.jpg

Iskolánk tanulóinak eredményei:

Egyéni verseny

Kovács Ádám  (1.hely)

Gedei Dániel  (3.hely)

Andriska Gerg  (5.hely)

 

Összetett csapatverseny

Gedei Dániel, Andriska Gerg  (1.hely)

Pray Marcell, Kovács Ádám  (3.hely)

Berta János, Tasi Dávid  (15.hely)

 

Hibadiagnosztikai csapatverseny

Pray Marcell, Kovács Ádám  (1.hely)

Berta János, Tasi Dávid  (3.hely)

Gedei Dániel, Andriska Gerg  (6.hely)

 

Valamennyi tanuló 14. a osztályos.

Felkészít tanáraik: Bálint Bence, Kirják István, Ilonka Zoltán


Cyb - prilis 11 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 7257 megnyits ·Nyomtats

Sponzoraink


Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye
OM az.: 035844 | 5100 Jszberny, Rkczi t 13-15.
Figazgat: Dr. Novk Istvn | Telefon: (57) 412-248
Felnttkpzsi engedlyszm: E000981/2014
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu
Trsoldalaink

Szkhely intzmnynk:Eslyegyenlsg
 

Étkezés

Következö havi ebédbefizetés idöpontja:

Május 29.- 31.

Aktuális Étlap

Térítési Díjak

Tájékoztató!
Megnyitás


Normatív étkezés igénylölap
Megnyitás

 

Facebook
Esemnyek
<< Mjus 2019 >>
H K Sz Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Nincsenek esemnyek.

 

Bejelentkezs
 

Bezrs
Bejelentkezs
Felhasznlnv
Jelsz

Elfelejtetted a jelszavad?
Ignyelj egyet itt.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

A weboldal ksztihez kattints ide.