Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye - Hrek
Navigci
 

Felvételt nyert tanulók
011 - Villamosipar és elektronika ágazat

012 - Villamosipar és elektronika ágazat

013 - Informatika ágazat

014 - Ügyviteli ágazat

015 - Négy évfolyamos gimnázium

016 - Katonai gimnázium

017 - Közbiztonsági gimnázium


Gratulálunk!

Iskolnk nekkara a Szent Klra Idsek Otthonban

Iskolánk Vegyeskara immár hagyományosan végez szeretetszolgálatot a karácsonyra való felkészülés részeként a Szent Klára Idsek Otthonában.

Idén december 14-én érkeztünk Baginé Szalka Eszter kórusvezet tanárn irányításával az idsek ünnepét szebbé tenni. A verses-zenés összeállításban iskolánk 9-11. osztályos tanulói vettek részt. Elssorban az els karácsonyi történetet és az új élet születésének örömét járták körbe a választott szövegek.

Általános képek: 20170108d.jpg

A saját hangszerelés énekek között szerepelt több száz éves hagyományra visszatekint és egészen modern is. Mind ezt hirdetette: „A kegyes Jézuska minekünk elhozta a váltságot!” A meghatott és könnyeivel küszköd közönség velünk énekelte régi magyar karácsonyi énekeinket, de az idsek vendégszeretete, tisztaszívsége, hálája diákjainkat is mélyen megérintette. Beláthatatlan az a jobbító hatás, amit egy ilyen élmény az arra nyitott és fogékony fiatalok lelkivilágában el tud érni.

A távollév igazgatón, Vargáné Deme Katalin helyett Buschman Éva köszöntött minket és adta át az idsek kézzel készített ajándékát, egy dióhéjból összeragasztott gyönyör karácsonyi gyertyatartót.

Általános képek: 20170108e.jpg

Iskolánk vezetsége, pedagógusai és valamennyi diákja nevében kegyelemteljes, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk az Otthon minden lakójának és dolgozójának!

 

 


PA - janur 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 3687 megnyits ·Nyomtats

Adventi szentmise az vodban

Iskolánk vegyeskara november 28-án, hétfn a Jászberényi Katolikus Iskola Angyalkert Óvoda Tagintézményében köszöntötte az Adventet az ünnepl apróságokkal.

Baginé Szalka Eszter kórusvezet tanárn irányításával érkeztünk meg reggel a legújabb tagintézménybe. Az ünnepi díszbe öltözött óvodában már várták a középiskolásokat meleg teával, kávéval, zsíros kenyérrel.

Általános képek: 20170108b.jpg

Az aulában kialakított szentmiséz helyre sorban megérkeztek a kisgyermekek és a szentmisét bemutató atya a Ftemplomtól, Zsova János is. Az atya rendre megszólította a szentmise közben a gyerekeket, beszélgetett velük az Advent lényegérl, a koszorú jelentésérl, a szentmise éppen aktuális részérl. Az ünnepi idszakhoz ill zenei szolgálat elnyerte az óvodások tetszését, a Mikulás-énekbe k is szívesen bekapcsolódtak.

Általános képek: 20170108c.jpg

Végül az atya megáldotta az adventi koszorút, közösen meggyújtottuk az els gyertyát és a kicsik eladásában hallhattunk egy karácsonyváró verset is. 


PA - janur 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 3859 megnyits ·Nyomtats

Keresztny-iszlm prbeszd Figazgati elads a Keresztny rtelmisgiek Szvetsge rendezsben

November 21-én teltházas eladást tartott az összevont katolikus iskola figazgatója, dr. Novák István plébános atya.

A számos kollégát is megmozgató eseményre már régen vártunk: a jászberényi közönség most hallhatta elször az atya doktori disszertációjának nagyon vázlatos és rövid összefoglalóját. Az eseményre a Szent István Házban került sor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében, így az egybegylteket a helyi csoport elnöke, Vargáné Deme Katalin köszöntötte. 

Az atya értekezésének témája egy mindannyiunk számára éget idszer sorskérdés: a keresztény-iszlám párbeszéd és annak teológiai lehetségei. Az atya felhívta rá a figyelmet, hogy a 2001. szeptember 11. után eltelt 15 forrongó év, a migrációs válság, az Iszlám Állam emberiségellenes rémtettei és a szinte sajnos mindennapos terrorcselekmények minden eddiginél szükségszerbbé tették a két világvallás közti párbeszéd kérdéseit. Leszögezte, hogy a dialógus, a párbeszéd a gondolkodó ember válasza a harccal szemben.

Általános képek: 20170108a.jpg

Eladása f gondolati ívét a két világvallás hasonlóságainak és különbségének bemutatása jelentette: beszélt az iszlám öt alappillérérl, a napi imáról, a böjtrl, a zarándoklatról, az alamizsnáról és a hitvallásról. Hallhattunk az iszlám hívk jelenlegi lélekszámáról, a Korán alapvetéseirl, a dzsihád valódi jelentésérl. Ezzel párhuzamosan szó volt a keresztény vallás alapvet dogmáiról, az satyákról, esetleges közös sökrl, a Biblia tanításáról. Az atya kitért a keresztény európai világ egyik legnagyobb problémájára is, amit a gondok melegágyának nevezett, ez pedig a 21. századi európai ember nihilizmusa. Kiürül, feleslegessé váló templomainkból kocsma, szupermarket, luxuslakás lesz, a jólét miatt kiüresed, küzdeni elfelejt társadalom pedig pontosan egy olyan rt termel meg, ami helyet adhat valami más térhódításának?

Eladása végén összegezte a kimeríthetetlen témát: Isten az élk Istene, nem megoldás a harc, a vérontás. A közös pont a szeretet! A Korán is egy könyörületes istenképet fest.  Salam aleikum! Béke veled!


PA - janur 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4223 megnyits ·Nyomtats

„… bzom, van, ki vd…” – Szemerdi Bernadett Jszbernyben

A JÓ SZÓ Esték beszélgetéssorozat szi meghívott vendégei Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színmvészek voltak városunkban november 23-án, szerdán este. Az eseménynek hagyományosan a Jászberényi Katolikus Iskola Nagyboldogasszony Tagintézményének ebédlje adott otthont. „Ahol az Ég és Föld összeér” – ez a sorozat mottója és ehhez mérten olyan közéleti vagy szakmájukban elismert eladók találkoznak a jászsági közönséggel, akik hitelesen és hen tudnak vallani hitükrl, istenkapcsolatukról, magyarságukról, emberségükrl.

Az est háziasszonya, Molnár Györgyné a mvészn egy riportjából vett szavaival köszöntötte az egybegylteket: „ – A mvész – még akkor is, ha nem hív – szolgál. Hiszem, hogy egy szerep megformálásakor, éneklés, versmondás közben csatornává, „üres edénnyé” válunk, amely a mennyei Atya által telítdik meg. Nekem ebben az a dolgom, hogy ezeket a felsbb tartalmakat tehetségemhez mérten, magamon átszrve továbbadjam. A színház, az eladómvészet szolgálat, és minden egyes szolgálat ünnep, mely az embert nemesíti, magasabb régiókba emeli.” Szemerédi Bernadett mvészn egy kis bánáti településrl, Hódegyházáról indult el, hogy Szeged érintésével Budapesten kössön ki. Vallomásában elmondta, hogy pályakezd, szabadúszó, hív színészként állt a gyógyító mvészet szolgálatába, hogy felsbb, érzékszervekkel nem tapasztalható tartalmakat közvetítsen hallgatóságának. Irodalmi zenés összeállításában irodalmunk istenes tematikájú alkotásait idézte fel, többek között szavalt Sík Sándor, Reményik Sándor költeményeibl.

A megidézett verssorokat személyes ars poéticájával fzte egésszé az eladó. „A nyelv ma néktek végs menedéktek” – vallotta Reményik Az Ige cím versében a vérzivataros 20. század eleji Erdélyben, amikor tényleg élet-halál kérdése volt a magyar szó. Ennek kapcsán beszélt Szemerédi a kimondott és leírt szó felelsségérl. A szavak ereje nemcsak mindennapi, személyes ügyünk, egy színmvésznek ez a kenyere, felelssége, vállalt hivatása. „A színházkultúra összefonódott a magyar nyelv ügyével, így a színésznek még súlyosabb feladata, hogy a jó szót hangoztassa és hozza el közönségének” – vallotta bemutatkozójában. A szavakkal kapcsolatban nem megkerülhet kérdés a csend retorikája, amire szintén kitért az egyórás eladás. Nemcsak a megidézett mvészeti alkotásokban hallhattunk a csend erejérl, nehézségérl, hanem személyes élettörténetébl is a hallgatók elé tárt két olyan epizódot, amikor a „jó Atya” – ahogy hívta –, egy idre elhallgattatta. Az egyik egy súlyos gégebetegség idszaka volt, a másik egy erdélyi turné, amikor pedig a természet fensége intette csendre a mvészt. Ezekben a küzdelmes idszakokban türelemmel, alázattal tanulta a szolgálatot, azt, hogy a fájdalom nemesre ötvöz.

Egy másik személyes epizódban beszámolt jótékonysági munkájáról. Egy fellépés alkalmával megismerkedett Kiss Márton erdélyi atyával, aki elhívta Bélfenyérre, egy Nagyvárad melletti kis településre. Miután belelátott az atya munkájába és az általa vezetett gyermekotthon mindennapjaiba, felajánlotta, szívesen énekel a javukra. Ha kapta ezt az adományt a Jóistentl, akkor szerette volna jótékony célra is fordítani. Életének ezzel a szeletével talán többet kapott a gyerekek hálája által, mint amit adott. A nemcsak prózai mfajban jelesked színészn varázslatos, simogató énekhangja, dísztelen, minden allröktl mentes, szinte eladásmódja igazán elért a hallgatóság szívéhez. Elhangzott Celine Dion és Andrea Bocelli világhír dala magyarul Nézz rám, Istenem címmel; valamint az Egyiptom hercege cím mesébl a Mert küld száz csodát cím dal; Leonard Cohen Hallelujah-ja egy sajátos fordításban; Zorán szerzeménye, a Kell ott fenn egy ország és a kántor nagyapától tanult ének, az Itt vagyok most, jó Uram.

A színésznt lélekemel eladására vlegénye, Széplaky Géza színmvész is elkísérte. A megidézett Tóth Árpád- és Ellen Nitt-sorokon kívül menyasszonyára pillantva csak ennyi személyes vallomást tett: „Ugye értik, hogy miért kértem feleségül?” Az este hagyományosan a jelenlévk között CD-sorsolással ért véget. A legközelebbi beszélgetésre a következ év tavaszán kerül sor. A színésznnek ezzel nem ért véget jászberényi tartózkodása, másnap az Udvari Kamaraszínház produkcióját, a Kié ez az ország? cím történelmi drámát hozta el színésztársaival a jászberényi közönség elé.


PA - janur 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4105 megnyits ·Nyomtats

A sznhz az osztlyterembe kltztt!

November 16-án rendhagyó osztálytermi komplex színházi nevelési eladás közönsége lehetett a Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Tagintézményének 10.e és 10. g osztálya.

Az osztálytermi színházi nevelési eladás rendkívül friss és impulzív mfaja a színházi nevelési területnek. Magyarországon az utóbbi években egyre több színház és társulat vállalkozik arra, hogy megismerje, megtapasztalja ezt az igencsak izgalmas formát. Nem véletlen, hiszen ez a forma lehetvé teszi, hogy a fiatalok saját környezetükben, aktív részvételükkel, közösen megtapasztalhassák a dráma szerepét az életükben. A programmal a mvészek „házhoz”, azaz osztálytermekbe érkeznek. Az eladás néz- és játékterét iskolapadokból, székekbl alakítják ki, minimális kelléket használva. A színházi eladást interaktív játékokkal szakítják meg, hogy az osztályközösséggel közösen gondolkodjanak azokról a kérdésekrl, amelyeket a történet szerepli körüljárnak.

Általános képek: 20161204.jpg

A Verona 1301 cím darabot a Malom Színház és Fnix Fészek Mhelyház szervezésében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház mvészei adták el. A háromfs színészgárda játékát egy drámapedagógus által vezetett foglalkozások váltották. A Shakespeare Rómeó és Júliája nyomán készült darab olyan emberi és társadalmi kérdéseket feszegetett, mint hogy miért és miként szól bele a fiatalok életébe a felnttek világa.

„Mi a név? Mit rózsának hivunk, Bárhogy nevezzük, éppoly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, Szakasztott oly tökéletes marad Akármi néven…” – dühöng tehetetlenségében Júlia az erkélyen. A tizenhárom éves lány most tapasztalja meg a generációkon keresztül hagyományozott gylölet képtelenségét. Hiszen neve miatt gylölnie kellene azt a fiút, akibe pár órája beleszeretett. A fiatalok képtelenek elfogadni a családjaik által támasztott normát. Nem akarják gylölni, akit gylölniük kellene, és nem akarják összekötni az életüket azzal, akit nem szeretnek. „Amikor egy tragédiában úgy dönt valaki, hogy meghal, akkor az emberség mellett dönt. A tragikus hs nem tud kompromisszumot kötni az embertelenséggel – elképzelhetetlen lenne, hogy Antigoné meggondolja magát, vagy Oidipusz vállat vonva úgy dönt, hogy mégsem vakítja meg magát” – fogalmaz Edward Bond, angol drámaíró, kortárs színházi gondolkodó. Rómeó és Júlia sem dönthet másként, hiszen elfogadhatatlannak tartják azt a világot, amelyben kénytelenek volnának tovább élni. Amely világban nem dönthetnek szabadon, amely világot alapveten meghatározzák az érdekkapcsolatok, és amely világban egy másik társadalmi csoporttal – másik családdal – szembeni gylölet meghatározza a hétköznapokat. k az emberség mellett döntöttek.

A szerdai projekt tele volt izgalmas megoldásokkal. Milyen mértékben emelhet be Shakespeare nyelve egy modern darabba és mely részek viselik el az átdolgozás beavatkozását? Hogy lehet fiatal férfiként a dajkát megjeleníteni, fiatal lányként pedig a ferences barátot? Hogy lehetséges egy ilyen sokszerepls történetet hárman eladni? Melyik szerepl az, amelyik arctalanságában arra sem érdemes, hogy a színpadon megjelenítsék? Mi történhetett azután, hogy a dráma véget ér, hogy az utolsó mondatok is elhangzottak? Mit jelent egy név, amit a világra szület kisbaba megkap? Hogy lehet szoborcsoportot emelni diákokból a szereplknek? Hogy lehet „bekopogtatni” a történetbe és megszólítani egy-egy szereplt, megkérdezni tle döntései miértjét?

A rendhagyó osztálytermi színházi nevelési eladás célja volt, hogy a drámában kibontakozó konfliktusok miértjén gondolkozzanak a mvészek a résztvev diákokkal, hogy a színház nyelvén keresztül körüljárják azokat a krízishelyzeteket, traumákat, amelyeket végigélnek a történet szerepli. A középiskolás közönség számára ezen az eladáson tényleg a szemük láttára elevenedett meg az irodalom, olyan életre szóló élményt adva, amit magukkal tudnak vinni a hétköznapjaikba. A mvészet tényleg az tudott számukra lenni, aminek lennie is kell: iránytnek, gondolkodás-és személyiségformáló ernek, valami olyannak, „ami lemossa a lélekrl a mindennapok porát.”

Általános képek: 20161204b.jpg


PA - december 04 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 4057 megnyits ·Nyomtats

nnepi megemlkezs iskolnk vdszentjnek napjn

Október 4-én, kedden történelmet írt a Liska Középiskola: hosszú évtizedek óta elször készült színpadi eladás, amelyet az egész diákság és a tanári kar együtt tekintett meg. A hiánypótló eseménynek eddigi oka a helyhiány volt, azonban az augusztusban átadott Nagyboldogasszony iskolai tornacsarnok méltó otthona lesz a reményeink szerint most elkezdd és folytatódó diákszínpadi eladásoknak.

Általános képek: szentferenc6.jpg

Október 4-e Assisi Szent Ferenc ünnepe, egyben iskolánk védszentjének napja is. Az els négy óra után kezdték megtölteni a csarnokot diákjaink és valamennyi pedagógus is. A 10. g osztály tanulója, Cs. Nagy Szilvia nyitotta meg a msort az aradi vértanúkra való emlékez soraival. Majd dr. Novák István figazgató atya osztotta meg velünk ünnepi gondolatait. Üdvözölte a hagyományteremt kezdeményezést, jelképesen átadta használatra az új épületet és kérte, hogy töltsük meg élettel. Majd Assisi Szent Ferencre emlékezett: kiemelte, hogy azért t választották az egyházi iskolává válás kezdeményezésekor védszentnek, mert letisztult egyszersége, az evangéliumi tanításhoz való ragaszkodása mindannyiunk hétköznapi életében példaérték. Felhívta a figyelmet Szent Ferenc adakozó, segít jószándékára is és egyben megköszönte valamennyi osztálynak a gyjtést a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.

Általános képek: szentferenc7.jpg

Az ünnepséghez két iskolai verseny is kapcsolódott. A figazgató atya átadta az angol és a német nyelvi iskolai megmérettetés dobogós helyezettjeinek a diákönkormányzat ajándékait. Majd a rajzverseny értékelésére került sor: a Hamza Gyjtemény és Jász Galéria pedagógusa, Kerekné Mihalik Judit értékelte a beérkezett pályázatokat, átadta a jutalmakat és rövid összegzést adott a díjazott alkotásokról, amelyeket a kiállított paravánon meg is lehetett tekinteni. Ma már iskolánk falait díszítik ezek a képek. Mindkét verseny díjazottjairól külön bejegyzésben lehet tájékozódni.

Ezt követen a „Ne sokat tégy, de azt jól!” cím színdarabot tekintettük meg a 9.b osztály eladásában. A Szent Ferenc életét összefoglaló jelenetsorozatot Franco Zefirelli Napfivér, Holdnvér cím kultikus filmjének kulcsjeleneteibl állítottuk össze. A képekkel kísért színpadi eladást a Liska Vegyeskar lelket emel énekszava kísérte. A kórus a világhír filmzene magyar fordításával színesítette a jeleneteket, illetve a Szent Ferenc imáiból összeállított énekekkel. Nagy és bátor tett volt az iskolánkba egy hónapja érkezett új diákokkal ilyen komoly vállalkozásra szánni el magunkat, de elfogulatlanul állíthatom, hogy ezek a szereplk és az énekkarosak, hangszeresek igazán kiléptek a komfortzónájukból és tudásuk, szorgalmuk legjavát adva készültek sok-sok próbán keresztül erre a nagyközönség eltti eladásra. Talán csak az tudja felmérni, mekkora szervezést és koncentrációt igényel egy ilyen többféle szintet mozgató alkotásnak az eladása, aki már részt vett hasonlóban. A színpad összeállítása, a képek kivetítésének megszervezése, a paravános kiállítás, a hangosítás és a jelmezek gondos kiválasztása, a szereplk lelki felkészítése mind-mind olyan részfeladat volt, amit egy-egy kolléga vállalt magára. Ezúton is hálás köszönet mindannyiuknak! Valamennyi szerepl igazgatói dicséretben részesült munkája elismeréséül, valamint a 9. b osztály egy közös zsíros kenyér és tea-reggelin vett részt köszönetképpen.

Általános képek: szentferenc3.jpg

Általános képek: szentferenc4.jpg

Általános képek: szentferenc5.jpg

Úgy láttam, a jó Isten áldó keze a kezdetektl fogva vezetett minket és talán eljutott az ért fülekhez az az üzenet, amellyel ezek a fiatalok érkeztek az iskola közönsége elé azon a borongós kedd délelttön. Adja Isten, hogy ennek az ünnepségnek az érdemszerz mivolta valamennyi diákunk lelkében elkezdje a jobbító, formáló, alakító munkát! Kérjük, hogy ez a lelkület és szellemiség dolgozzon belül bennünk és csak vigyen elre! „Ahol a kincsed, ott a szíved is" - ezt mondta Ferenc a legvégén.

(fotók: Nagy Tamás)

T.M.


PA - oktber 23 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 4184 megnyits ·Nyomtats

Iskolnk Vegyeskara az voda tagintzmnyben

Szeptember 20-án, kedden a Liska Vegyeskar néhány képviselje részt vett az Angyalkert Óvodának, intézményegységünk legújabb tagjának els szentmiséjén.

Általános képek: mise_voda1.jpg

A havi rendszerességgel bemutatott szentmiséken a többi tagintézmény diákjai is segédkeznek majd. Dr. Novák István figazgató atya nagy szeretettel szólította meg az elcsarnokban az oltárt körülül csöppségeket, és az nyelvükön beszélgetett velük a templomok fontosságáról, a jócselekedetekrl és a szeretteinkért mondott imáról. Baginé Szalka Eszter kórusvezet irányításával a középiskolás diákok gondoskodtak a zenei szolgálatról. Éneküket hangszerekkel is kísérték a kicsinyek legnagyobb ámulatára.

Általános képek: mise_voda2.jpg

A havonta bemutatott szentmisék nagyszer alkalmat adnak arra, hogy a résztvevk megtapasztalják az összetartozás szépségét, azt az ert, hogy mindannyian ugyanannak az egyháznak a tagjai vagyunk: kicsik és fiatalok, óvónk és gondnokok, tanárok és ministránsok egyaránt.

(fotók: Óvoda)

T.M.


PA - oktber 23 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 4217 megnyits ·Nyomtats

BEISKOLZSI TJKOZTAT 2017_2

 

 

Megtekintéshez kattints rá  

Itt megtekinthet!

 

 


Rendszergazda - oktber 21 2016 · Rszletek · 4210 megnyits ·Nyomtats

Orszgos Haditorna Verseny

Harmadik alkalommal rendezték meg 2016. október 5-én, Szolnokon, az Országos Haditorna Versenysorozat, Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntjét.
A megyébl 12 iskola 20 csapata mérte össze tudását és fizikai állóképességét. Iskolánkat egy 4 fs fiú csapat (Kókai Olivér, Lajti Szabolcs, Varga Péter és Tóth Mihály mind a 12.E osztály tanulói) és egy 4 fs lány csapat ( Zornánszki Petra, Szikszai Izabella 12.E, valamint Süt Cintia 12 D. és Árvai Dóra 11. D ) képviselte.
A verseny többek között akadálypálya, lövészet, tájfutás, elssegély nyújtás, szellemi totó, váltó futás, kézigránát dobás, tereptan számokból állt. A fiú csapat 6. helyezést ért el, míg a lányok összesítettben 18., de a lányok meznyében (3 csapat) els helyezettek lettek. Munkájukat köszönjük, az eredményekhez pedig gratulálunk.

http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=40340

B. F.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 3657 megnyits ·Nyomtats

Rzsafzr Kirlynje bcs a Bartok templomban

Elkezddött az október hónap, a rózsafüzér hónapja. Osztályközösségeink minden délután járnak rózsafüzért imádkozni a Barátok templomába.

A világ katolikusai az év két hónapját ajándékozzák kiemelten a Szzanyának: májust, amikor litániákkal dicsérik az Istenanyát és októbert, amikor a szentolvasót imádkozzák odaadóbban. A rózsafüzér – rosarium, jelentése rózsakert – hagyományos katolikus imádság, a szegények bibliájaként is ismert. Az anyanyelv szentírás elterjedése eltt a rózsafüzértitkok átelmélkedése jelenítette meg nap mint nap az egyszer ember számára Jézus Krisztus életének legfontosabb mozzanatait. Az éppen ezért „szentolvasóként" is emlegetett rózsafüzér története 1214-ig nyúlik vissza, amikor Szent Domonkos a Szzanyától – a Rózsafüzér Királynjétl – egy csodajelenés alkalmával, Prouille-ben ajándékul kapta. Nevének eredete az els rózsafüzérektl ered, amelyeket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készített a Szzanya számára rózsakoszorúnak.  A XVI. századtól a korai XX. századig a rózsafüzér szerkezete nagyrészt változatlan maradt: akkor még tizenöt titok volt – az örvendetes, fájdalmas és dicsséges rózsafüzérek öt-öt titkaival. A XX. században aztán kiegészült a Fatimai imával, amely a Dicsségek mellett lezárja a tizedeket. Az ima jelenkorig terjed fejldését mutatja, hogy 2002-ben Szent II. János Pál pápa öt új titkot vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait. Az Atyához az út a Boldogságos Szz Mária által vezet. Az egyházatyák tanítása szerint Isten minden kegyelmet, irgalmat és áldást az anyja kezébe helyezett, minden javát általa osztogatja: egyeseknek, a nemzeteknek és a kereszténység nagy családjának egyaránt. E jóságáról beszélnek kegyhelyeink, ahol Szz Mária annyi testi és lelki beteget gyógyított meg és ahonnan ma is árad szeret, segíteni akaró szeretete. Loreto, Lourdes, Máriazell, Máriaradna, Máriapócs és a többi búcsújáró helyek ezt hirdetik nekünk. A Boldogságos Szzanya anyai szeretettel bátorít bennünket, hogy közbenjárását kérjük. Szinte kínálja anyai segítségét.

Október 2-án, vasárnap Rózsafüzér Királynje búcsúját ünnepeltük a Barátok templomában. Számos diák és az egész tanári kar képviseltette magát. Egy hosszú hagyományokra visszatekint ünnep ez az si ferences templomban. Egyúttal ez az ünnep volt tanáraink els lelki napja is a tanévben. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek atya szentbeszédében rámutatott a rózsafüzér üdvöt hozó érdemeire: az élet teljességét tekinthetjük át általa, hiszen Jézus fogantatásától haláláig, majd dicsséges feltámadásáig terjednek a titkok, a születéstl a halálig, majd a feltámadásig, a kezdettl és a végig, az alfától és az omegáig. Mivel egy végtelen körkörös füzérrl van szó, nincs megszakítás, ott kezddik újra, ahol látszólag véget ér. Az érsek atya utalt arra is, hogy a rózsafüzér imádkozása nagyon komoly megtartó er: amelyik családban együtt imádkozzák, az biztosan nem hullik szét. Végül a fiatalokhoz, a diákokhoz szólt: a MOST fontosságára figyelmeztet minket a sokszor elismételt kérés – „Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján!” Nem a múltra való visszaemlékezésben és nem is a jövrl való álmodozásban kell élnünk, hanem a MOST döntését kell jól meghoznunk, mert az roppant fontos az eljövend szempontjából. Legyen hála a Boldogságos Szz Máriának, lelki támaszunknak örömünkben, bánatunkban! Vezessen mindannyiunkat Jézus Krisztushoz!

Gattyán Márton, a Nagyboldogasszony Tagintézmény tanulója Árpád vezér honfoglaló imájaként ismertté vált fohásszal köszöntötte az érsek atyát és a megjelent híveket:

Boldogasszony, nézz ránk a magas egekbl,

áraszd ránk mosolyod fényl napszemedbl.

Nemzetek Anyja! Add nekünk e földet!

Magyarok Nagyasszonya! Tarts meg itt bennünket!

Évezredeken át, áldd meg életünket,

viharban és vészben oltalmazz meg minket!

Adj szívünkbe békét, ders boldogságot,

ne érezzük soha a hontalanságot.

Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,

ez legyen örökre a mi Szent Országunk.

Legyen minden magyar a Te Fénygyermeked,

pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!

T. M.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 3559 megnyits ·Nyomtats

Hideghbor a moziban

Iskolánk sok eszközzel próbálja feldobni a tanulás-tanítás könnyen monotonná váló hétköznapjainak ritmusát. Ennek ékes példája volt a múlt héten a Kémek hídja cím amerikai film megtekintése. A végzs diákok év elején tanultak a hidegháború idszakáról történelembl és Pataki Róbertné tanárn szervezésében mélyedhettek el a „kémek és tárgyalástechnika” világában.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 3645 megnyits ·Nyomtats

Sponzoraink


Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye
OM az.: 035844 | Figazgat: Dr. Novk Istvn | Telefon: (57) 412-248
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu
Trsoldalaink

Szkhely intzmnynk:Eslyegyenlsg
 

Esemnyek
<< prilis 2018 >>
H K Sz Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

Facebook
Étkezés

Következö havi ebédbefizetés idöpontja:

Április 26. csütörtök
Április 27. péntek
Április 30. hétfö

Tájékoztató!
Megnyitás


Normatív étkezés igénylölap
Megnyitás

 

Bejelentkezs
 

Bezrs
Bejelentkezs
Felhasznlnv
Jelsz

Elfelejtetted a jelszavad?
Ignyelj egyet itt.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

A weboldal ksztihez kattints ide.