Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye - Hrek
Navigci
 

Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
 

Waclaw Felczak
Waclaw Felczak
 

"Templom s iskola" - Kpolnaszentels kollgiumunkban

Általános képek: imgphp_.jpgNovember 9-én, hétfn este sor került a kollégiumunk egyik termében berendezett kápolna felszentelésére. Nagy Bálint, 11. a osztályos tanuló Reményik Sándor Templom és iskola cím versének eladásával rámutatott az este f témájára: nem létezhet templom és iskola egymás nélkül.

A szentmise kezdetén dr. Novák István figazgató atya köszöntötte a megjelent kollégistákat, iskolánk vezetit és tanárait, az énekkar tagjait. Bevezetjében kifejtette, hogy régi terv valósult meg a mai napon: a katolikus iskolává való válás fontos állomása a kápolnaszentelés. A rendelkezésre álló lehetséget most úgy használjuk ki, hogy egy régi tantermet alakítottak át a hitoktatók kápolnává. Ennek a szakrális térnek a megléte átlényegíti a mindennapi munkát is: van egy olyan csendes, szent régiója az épületnek, ahova a hétköznapokban be lehet térni, az istenhitet meg lehet találni.

A szentelés Assisi Szent Ferenc tiszteletére történt, aki iskolánk védszentje is. Szentbeszédében a figazgató atya rávilágított a november 9-i nap jelentségére: a Lateráni Bazilika felszentelési ünnepe ez. Bár az egész földkerekség temploma, egyben a pápa székhelye, minden templom anyja Róma éke, ami itt, a mi szerény kápolnánk oltárán történik, az lényegében ugyanaz. Isten csak a szív jóságát nézi, a szent tér adta atmoszférát, a jótettek hatását itt is lehet érezni. A jó Istennek jó hallása van, azt szeretné, hogy nyugodt helyen legyen a szívünk, be tudjuk fogadni a jót, a rosszat pedig ki tudjuk lökni. Végül emlékeztetettOlofsson Placid atya, bencés szerzetes élettörténetére, aki visszaemlékezéseiben azokat az alkalmakat nevezi élete legszebb szentmiséinek, amelyeket a szovjet fogságban, az éjszakai csendben, az rök nyugovóra térte után mormolt el néhány társával, és az áldozati oltáron a nehezen megszerzett szlszem helyettesítette a bort, a tésztaszerség a kenyeret.

Végül dr. Novák István megköszönte azok munkáját, akik a kápolna létrejöttében segítettek, a kollégistákat pedig bátorította, hogy használják, térjenek be, amikor csak szükségét érzik. A szentelés ünnepi hangulatát az iskola énekkarának közremködése emelte, Baginé Szalka Eszter tanárn vezetésével.


Rendszergazda - november 13 2015 · Rszletek · 6307 megnyits ·Nyomtats

A helysg kalapcsa

Általános képek: wp_20150928_14_05_18_pro.jpgSzeptember 28-án 6 osztályunk látogatott el a helyi Fnix Színházba, ahol Petfi Sándor: A helység kalapácsa cím mvének nagyon élvezetes, szórakoztató eladását tekintették meg a Csallóközi Vándor Színház mvészeinek eladásában.

 

 

 

 Rendszergazda - november 05 2015 · Rszletek · 6794 megnyits ·Nyomtats

"72 ra kompromisszumok nlkl"

Általános képek: wp_20151009_14_58_32_pro.jpgOktóber 08-11-ig zajlott az országos szervezés „72 óra kompromisszumok nélkül” önkéntes segítségnyújtási akció, melybe Jászberény város és így a mi iskolánk is bekapcsolódott. A csütörtöki  megnyitónak is iskolánk adott helyet, majd pénteken 10.a és b osztály több tanulója segített az iskola környékének rendbetételében, folytatták a nyáron megkezdett kerítésfestési munkálatokat, illetve szemetet és faleveleket gyjtöttek össze az iskola eltti járdaszakaszon, illetve az elkertben. Köszönjük munkájukat, melyet természetesen közösségi szolgálatként is elszámolhattak!


Rendszergazda - november 05 2015 · Rszletek · 6536 megnyits ·Nyomtats

Katasztrfavdelemi tjkoztat

Általános képek: dsc09204.jpgOktóber 21-én a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai tartottak tájékoztatót és bemutatót a katasztrófavédelem munkájáról és a tzbalesetek megelzése céljából sok fontos dologra hívták fel a 10. évfolyam a, b és d osztályából jelen lévk figyelmét. Közelrl megszemlélhettek az itt lév diákok 3 különböz funkciójú tzoltóautót is.


Rendszergazda - november 05 2015 · Rszletek · 6663 megnyits ·Nyomtats

Beiskolzsi tjkoztat 2016

 

LISKA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE

 

 

Beiskolázási tájékoztató a

2016/2017-es tanévre

 

Jelmondatunk: „Lélek és tudás”

 

Kedves Diákok!

 

Iskolánk 2012 szeptembere óta a Katolikus Egyház fenntartása alatt mködik. Az intézmény vezetjeként köszöntöm mindazokat, akik azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy iskolánkban folytassák tanulmányaikat. Várjuk azon diákok jelentkezését, akik a képességeiknek megfelel, fegyelmezett és kulturált osztályközösségben kívánnak tanulni. 2016 elején minden jelentkezvel és szülvel személyesen is szeretnénk találkozni.

 

Dr. Novák István

figazgató

 

Kedves Diákok!

A Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium a Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola Tagintézményeként változatlan beiskolázási profillal vár benneteket. A több mint 50 éve gimnáziumként alapított iskola mára a korszer szakképzés terén országos elismerést ért el.

A szakképzésünk kínálata illeszkedik a Jászság gazdasági igényeihez, a végzett diákjaink elismert és megbecsült szakemberei a cégeknek. Az elmúlt évtizedek folyamatos fejlesztéseinek eredményeként tanmhelyeinkben a gyakorlati képzés a 21. század technikai színvonalán felszerelt eszközökkel folyik.

A Liskában folyó színvonalas és következetes oktatás, a korszer technikai ismeretek megszerzése, az iskola elismertsége biztosítékul szolgál a jövtök megalapozásá-ban.

Vidéki tanulóinknak otthonos kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Várunk benneteket a Liskába!

 

Szabó László

igazgató

SZAKKÖZÉPISKOLA

 

A 9-12. évfolyamon a kétszint komplex szakmai érettségi vizsgára, a felsfokú továbbtanulásra és a szakirányú munkavállalásra történik a felkészítés, emelt nyelvi és informatikai óraszámmal, a kerettantervi követelmények szerint. Minden diákunknak lehetsége van arra, hogy az érettségit követ szakképz évfolyamon emelt szint OKJ-s szakképesítést szerezzen.

 

Képzési id: 4+1 év.


11. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

Bels kód: 11                                         Férhely: 2 osztály

Idegen nyelv: Angol vagy Német

Tervezett szakmai leágazások:

  • Automatikai technikus
  • Ersáramú elektrotechnikus

Diákjaink biztos szakmai alapokat szereznek az elektrotechnika terén, továbbá lehetségük van iskolai keretek között a népszer PLC programozó szakképesítés megszerzésére is.


12. Informatika szakmacsoport

Bels kódja: 12                                      Férhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol

Tervezett szakmai leágazások:

  • Informatikai rendszergazda
  • Mszaki informatikus

Diákjaink alapos számítógép-alkalmazói, programozói és karbantartói ismereteket szereznek, továbbá lehetségük van iskolai keretek között a CISCO Akadémiánkon a világszerte elismert CCNA (hálózati és Cisco eszközkezelési ismeretek) oklevél megszerzésére is.


13. Ügyvitel szakmacsoport

Bels kód: 13.                                        Férhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol vagy Német

Tervezett szakmai leágazások: Ügyviteli titkár

Diákjaink gépírást, irodai ügyintézést, gazdasági, jogi ismereteket tanulnak. A képzés jó elhelyezkedési lehetségeket nyújt a közigazgatásban és a versenyszférában egyaránt. Diákjainknak lehetségük van iskolai keretek között a Samsung SMART Academy ügyfélkezelési tanúsítványának megszerzésére.


GIMNÁZIUM

Gimnáziumunkban az általános mveltséget megalapozó, valamint a kétszint érettségi vizsgára és a felsfokú tanulmányokra felkészít nevelés-oktatás folyik a kerettantervi követelményeknek megfelelen, emelt idegen nyelvi és informatikai óraszámmal.


14. Négy évfolyamos gimnázium

Bels kódja: 14.                                     Férhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol és Német

Általános, fakultációs gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelvi óraszámmal.


15. Katonai gimnázium

Bels kódja: 15                                      Férhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol és Orosz

Általános tanterv gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a Katonasuli program szerinti, a katonai pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel zajlik.


16. Közbiztonsági gimnázium

Bels kódja: 16                                      Férhely: 1 osztály

Idegen nyelv: Angol és Német

Általános tanterv gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a közbiztonsági pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel.


ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS

A tizenkettedik évfolyamot követen az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint szakmai vizsgára történ felkészítés folyik.

- Automatikai technikus – képzési id: 2 év

- Ersáramú elektrotechnikus – képzési id: 2 év

- Informatikai rendszergazda – képzési id: 2 év

- Ügyviteli titkár – képzési id: 2 év

 

NYELVVIZSGA

Iskolánk a DExam és az ECL nyelvvizsgák akkreditált vizsgahelye.


Rendszergazda - oktber 19 2015 · Rszletek · 0 hozzszls · 7314 megnyits ·Nyomtats

Vgzseink lelkinapja

Általános képek: unnamed.jpgSzeptember 21-én a végzs évfolyam lelki töltekezéssel töltötte a hétfi napot. A figazgató atya által bemutatott közös szentmise után a kollégium nagytermében az Új Jeruzsálem Közösség három tagja várta a 12. osztályosokat. Csiszér László vezetésével a déleltt tanúságtételekkel zajlott, amelyeket a vendégek dalok, rajzok, plakátok, jelenetek eladásával tettek még élbbé. Jézus tud nekünk lehetséget adni minségi életvezetésre, arra, hogy másképp is lehet élni, gondolkodni, tapasztalni. Mindhárom személyes élettörténetbl kiderült, hogy egyedül Isten az a Létez, aki lenyúl értünk, hogy az önmagunk okozta mocsárból kiemeljen bennünket, 180 °-os fordulatot hozzon életünkbe, és végs soron értelemmel és mélységgel töltse be azt.


Rendszergazda - oktber 01 2015 · Rszletek · 0 hozzszls · 6913 megnyits ·Nyomtats

Egyttmkdsi megllapodsok

Az iskolánk intézményekkel kötött együttmködési megállapodásai települések szerint:

TelepülésIntézmény
Alattyán Idsek Klubja
Alattyán Alattyán Község Önkormányzata
Aszód Aszód Városi Kulturális Központ
Boconád

Boconádi Egységes Óvoda-Bölcsöde, Mveldési Ház és Könyvtár, Többcélú Intézmény Szivárvány Óvoda Tagintézmény

Boldog Boldogi Önkormányzat
Cegléd/Nagykáta Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Farmos Farmosi Hunor Bérkilöv V.T.
Farmos Farmos Községi Óvoda
Jánoshida Jászsági Köznevelési Intézmény Napsugár Óvodai Tagintézmény
Jászalsószentgyörgy Cifrapalota Óvodai és Bölcsdei Intézmény
Jászalsószentgyörgy Jászalsószentgyörgy Község Sportegyesület
Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény
Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény
Jászapáti Jászapáti Futball Klub Kft.
Jászapáti Városi Polgárrség
Jászárokszállás Gondozási Központ
Jászárokszállás Jászárokszállási Városi Könyvtár
Jászárokszállás Jászárokszállási Városi Óvoda
Jászárokszállás Jászárokszállási Városi Óvoda
Jászárokszállás Jászárokszállás Városgondnokság
Jászberény Lehel Vezér Cserkészcsapat
Jászberény Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsde és Védni Szolgálat
Jászberény Jászberényi Triatlon SE
Jászberény Családi és Egészségmegrz SE
Jászberény Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány
Jászberény Egyesített Szociális Intézmény
Jászberény Kutyákkal az Életért Alapítvány
Jászberény Jászberényi Vagyonkezel és Városüzemeltet Zrt.
Jászberény Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft.
Jászberény Jászberény Város Óvodai Intézménye
Jászberény Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idsek Otthona
Jászberény Jászberényi SE
Jászberény Jászkerület Kulturális és Mvészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Jászboldogháza Cifrapalota Óvodai és Bölcsdei Intézmény Mesevár Óvodai Tagintézmény
Jászdózsa Községi Könyvtár
Jászdózsa Jászdózsai Mocorgó Óvoda
Jászdózsa Erds" Alapszolgáltatási Központ
Jászfelsszentgyörgy Jászfelsszentgyörgy Községi Önkormányzat
Jászfelsszentgyörgy Felsjászsági Óvodai Intézmény
Jászfényszaru Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Jászfényszaru Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye
Jászfényszaru Városi Könyvtár
Jászkisér Alapszolgálati Központ
Jászkisér Jászkiséri Városi Óvoda
Jászkisér Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény
Jászladány Jászladányi Óvoda és Bölcsöde
Jászszentandrás Gyermekvilág Óvoda
Jásztelek Jászteleki Százszorszép Óvoda
Nagykáta Ásboth Osztkár Modellez Klub
Nagykáta Városi Napköziotthonos Óvoda
Pusztamonostor Községi Könyvtár és Mveldési Ház
Recsk Recsk Környéki Junior Torna Klub
Sülysáp Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató
Sülysáp VIFI Alapítvány
Sülysáp Sülyápi Móra Ferenc Ált. Isk.
Szentlrinckáta Fehér Hattyú Idsek Otthona
Szentlrinckáta Gesztenyefa Óvoda
Szolnok JNSZM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tápiógyörgye Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Tápiógyörgye Pokatanyai Lovas Egyesület
Tápióság Tápiósági Polgárrség
Tápióság NITT Gézengúz Óvoda
Tápiószele Csicserke Óvoda
Tiszafüred Tiszafüredi Óvodák
Törökszentmiklós JNSZM-i Polgárrség (Orosz Tibor)
Újszász Zagyvaparti Idsek Otthona
Váckisújfalu Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány

Rendszergazda - szeptember 22 2015 · Rszletek · 7223 megnyits ·Nyomtats

"Becsljk meg magyar kldetstudatunkat!" - ima az eurpai helyzetrt

Általános képek: fullsizerender2.jpg

Szeptember 14-én este Ferenc pápa felhívására dr. Novák István figazgató, plébános imára hívta az európai helyzet miatt a jászberényi katolikus iskolák diákjait, pedagógusait, Jászberény város hív közösségét a Barátok templomába.

Ferenc pápa, aki maga is bevándorló család sarjaként ntt fel Argentínában, a bevándorlók befogadását és az irányukban gyakorolt toleranciát szorgalmazó kijelentést tett a napokban. „Ne zárják be az ajtót a menekültek eltt!” – szólította fel a plébániákat és a közösségeket a katolikus egyházf.

„Isten tud ebbl a rossz, kétséges helyzetbl is jót csinálni. Nem véletlenül történik ez Európával” – kezdte bevezetjét dr. Novák István. Mint mondta, sokaknak túl jól megy a sorsa az európai jóléti állomokban, és a harmadik világbeli országokban élk ebbl akarnak osztozni, a javak igazságos elosztását követelve.

Ezután egy kisfilm bejátszása következett, Böjte Csaba ferences szerzetes két héttel ezeltti nyilatkozatából. A 7/24 Emberecím msorban Benyó Rita beszélgetett a ferences testvérrel a magyarországi menekülthelyzetrl. A tanulságos párbeszédben Böjte atya kifejtette, hogy nem állja meg a helyét az a feltételezés, hogy a menekültek nagyon másfajta emberek lennének, akik ne tudnának Európában élni – nem tlük kell félteni az európai kultúrát. Az utcagyerekek is hihetetlenül meg tudnak változni a támogató háttér láttán. Szeretettel, türelemmel mindenki nevelhet, ezért a migránsokat edukáló oktatási intézmények, képzési központok létesítését szorgalmazza Csaba testvér. Majd felhívta arra az érzékelhet változásra a figyelmet, hogy sokaknak 25 évvel ezeltt 2-3 pár cipje volt, mégis boldogabban éltek, mint ma 30 pár cipvel. Telepakoltuk a hátizsákunkat, de egymásra irigyek, frusztráltak vagyunk, rossz a közhangulat. „Pánikkeltéssel nem lehet megoldani a migráns-problémát” – fejezte be gondolatmenetét a ferences szerzetes.

Ezt követen a jelenlév diákok, kollégisták, pedagógusok imádkoztak azért, hogy az alapvet emberi jogok – vallásgyakorlás, oktatás, nyugodt otthon, az emberi személyiség méltósága, gyermekvállalás, a szabadság – mindenkinek adassék meg kontinenstl, vallástól, brszíntl, nációtól függetlenül.

Taczman Mária


Rendszergazda - szeptember 16 2015 · Rszletek · 6604 megnyits ·Nyomtats

Idegennyelvi verseny Szent Ferenc-nap alkalmbl

IDEGENNYELVI VERSENY SZENT FERENC-NAP ALKALMÁBÓL A 9-11. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

 Általános képek: pic.jpg

Ez az év a Szerzetesek éve, ezért választottuk a verseny témájának a Ferences rend történetét és mködését.

A verseny két fordulóból áll:

1. forduló:

2015. szeptember 22-ig az itt található feladatsort kell megoldani és visszaküldeni a verseny@liska-szki.hu címre.

angol feladatsor

német feladatsor

2. forduló:

2015. október 5. 

Minden kategóriából az 5 legjobb versenyz vehet részt az iskolai fordulón, ahol a rendrl szóló olvasott szövegértési feladatot kell megoldani. 

 

Minden kategória 1-3. helyezettje értékes díjat kap.

 

Jó felkészülést és versenyzést kívánnak az iskola nyelvtanárai!


Rendszergazda - szeptember 14 2015 · Rszletek · 6668 megnyits ·Nyomtats

Szerzetesi nap

Általános képek: 11894426_1026115850743742_7896447434836256626_o.jpg

Szeptember 6-án, vasárnap dr. Novák István figazgató atya meghívására a jászberényi Jézus Neve Plébánia és a Jászberényi Katolikus Iskola vendégei voltak verbita, jezsuita szerzetesek és domonkos nvérek. A szerzetesség évének alkalmából rendezett eseményen a plébánia hív közössége, az iskolák diákjai és pedagógusai is részt vettek.

Az ünnepi szentmise  prédikációjában Forrai Tamás SJ, a jezsuita rend magyar tartományfnöke az „Effata! – Nyílj meg!” evangéliumi történet köré építette gondolatait. A süketnéma meggyógyításakor Jézusnak ez a sóhaja az egész teremtett világban felhangzó vajúdásoknak ad értelmet és reménységet, mert ebben a sóhajban magát a Teremtt tudhatjuk magunk mellett, aki megfeszített ervel tár ki minden bezárt ajtót, tör össze minden bilincset és nyitja meg számunkra az egek kapuit. Isten csak így tud nekünk segíteni, ha engedjük neki megnyitni zártságunkat, csak így tud kommunikálni velünk, ha engedjük feloldani a némaságban megmerevedett nyelvünket. Ahhoz, hogy az ég kitáruljon és akadálytalanul árassza alá ajándékait, erre és a mi kezdeményezkészségünkre is szükség van.

A szentmise végén az indonéz származású verbita, Magung Fransis atya szólt szerzetesi hivatásának megtalálásáról. Jelenleg Budapesten a rend tartományfnök-helyettese, egy Indonéziában 46 éve dolgozó magyar atyától kapta meg a keresztség szentségét. Amikor belépett a missziós verbita rendbe, elhatározta, hogy az újraevangelizálásra szoruló Magyarországon szeretne mködni. Miután megkapta kinevezését, megtanult magyarul. A Jáva szigetén született szerzetes, bár már egy évtizede itt él, még mindig ers akcentussal beszél. Mosolyogva mesélte, hogy amikor Magyarországot megjelölte választott munkahelyéül, még nem gondolta, hogy ilyen küzdelmeket kell folytatnia édes anyanyelvünkkel és a téli hideggel.

A nap további részében a Liska József Tagintézményben domonkos nvérek tartottak eladást az összevont intézmény pedagógusainak. A budakeszi házból érkezett Lúcia és Dominika nvérek beszéltek szerzetesi hivatásuk kialakulásának történetérl, a szerzetesség egyháztörténelmi vonatkozásairól, a domonkos rend fejldésérl, jelenlegi helyzetükrl és feladataikról, napirendjükrl és imaéletükrl. Lúcia nvér kifejtette, hogy nagy öröm volt számukra, mikor a szintén szerzetes Ferenc pápa meghirdette a szerzetesség évét. A magyar mozgalom szlogenje a „Rendben vagyok: földön járok, égre nézek lett”. Egyrészt ez felhívja a figyelmet a múltért való hálaadás szükségességére, mindig vissza-visszatérít az evangéliumi élet radikalitásához, és táplálja a jövbe vetett reményt. „A szerzetes az egy fura szerzet – Istenbe szeret bele, minden mást elenged Istenért. A rend, a közösség megtart bennünket. Isten nagylelk, mindent adó, feltétlen szeretetét szeretnénk továbbadni mindenkinek” – fejezték be tanúságtételüket a nvérek, akik szellemes szerzetes kvízzel is készültek a tanároknak.

Mindeközben Forrai Tamás SJ a két iskolából összegylt fiatalokkal foglalkozott. „Milyen ez a világ?” – tette fel a kérdést az atya, és erre a diákok válasza az „elidegenedett, manipulatív, érdek által vezérelt” volt. Az eladáson az európai helyzet, a menekültkérdés és a határmenti kerítésemelés szempontjairól beszélgetett a szerzetes a fiatalokkal.

Ezt követen a megjelentek vásárolhattak a szerzetesek által hozott kiadványokból, termékekbl. A szerzetesi nap a Liska Tagintézményben közösen elfogyasztott ebéddel zárult.

Taczman Mária


Rendszergazda - szeptember 10 2015 · Rszletek · 6996 megnyits ·Nyomtats

Tjkoztat a gyermekek iskolai tkeztetsvel kapcsolatban

Tájékoztató a gyermekek iskolai étkeztetésével, annak számlázásával, befizetésével kapcsolatban

pdf

Itt tekinthet meg!


Rendszergazda - szeptember 08 2015 · Rszletek · 7062 megnyits ·Nyomtats

Sponzoraink


Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye
OM az.: 035844 | 5100 Jszberny, Rkczi t 13-15.
Figazgat: Dr. Novk Istvn | Telefon: (57) 412-248
Felnttkpzsi engedlyszm: E000981/2014
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu
Trsoldalaink

Szkhely intzmnynk:Eslyegyenlsg
 

Étkezés

Következö havi ebédbefizetés idöpontja:

Szeptember 2. (Hétfô)
Szeptember 3. (Kedd)
Szeptember 4. (Szerda)

Aktuális Étlap

Térítési Díjak

Tájékoztató!
Megnyitás


Normatív étkezés igénylölap
Megnyitás

 

Facebook
Esemnyek
<< Jnius 2019 >>
H K Sz Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nincsenek esemnyek.

 

Bejelentkezs
 

Bezrs
Bejelentkezs
Felhasznlnv
Jelsz

Elfelejtetted a jelszavad?
Ignyelj egyet itt.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

A weboldal ksztihez kattints ide.