Történelmi siker az OKTV-n
2019
December
13

Kalocsa József Nándor 12. c osztályos tanulónkat az iskolai fordulóban elért eredménye alapján behívták a történelem OKTV megyei döntőjébe. A rendkívül alapos és sokrétű tudást igénylő versenyen csak a legkiválóbb diákok tudnak ilyen eredményt elérni. A megyei fordulóban 4 esszé feladatot kaptak a versenyzők, amit a források és a szaktudásuk alapján kellett kifejteniük.

Bizakodva várjuk az írásbeli forduló eredményét, melyet egy 20-30 oldalas pályamunka elkészítése követhet.

Kalocsa József

Gratulálunk Kalocsa Józsefnek és felkészítő tanárának, Nagyné Lékó Henriettának!

 
 
 
A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele te is!
2019
December
12

Iskolánk évről-évre nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a térség általános iskoláiban tanuló 7. és 8. osztályos tanulók megismerhessék képzéseinket, betekintést nyerhessenek a hétköznapjainkba, és megtapasztalhassák egy-egy szakmai óra hangulatát. Az idei évben ez különösen fontos, hiszen a jövő tanévben átalakul a szakképzés, és jó, ha a diákok minél pontosabb információkkal rendelkeznek arról, mi is vár rájuk.

Ennek érdekében két nap (november 11-én és 18-án) két-két turnusban nyílt napot tartottunk intézményünkben. A négy programsorozatra, ahol a szakmai és az idegen nyelvi képzéseink bemutatására helyeztük a hangsúlyt, több mint 300 diák volt kíváncsi. A gyerekek megnézhették a korszerű, magas színvonalú, jól felszerelt szaktantermeket, és kipróbálhatták az adott szaktanterem nyújtotta lehetőségeket.

 

Az informatika részen két fő fogadta az érdeklődőket. Csajbók József tanár úr bemutatta a "Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető" technikus szakmai követelményeit, a szak jövőjét, valamint, hogy miről is szólnak majd a „hálózati órák”, ha csatlakoznak a tanulók az infós közösséghez. Nagy Ferenc tanár úr pedig a programozással kapcsolatos információkat, valamint a programozási nyelv tanulásában rejlő lehetőségekkel ismertette meg az őket meglátogató diákokat Ládi Máté 12.b osztályos tanuló segítségével.

 

Az elektronika laboratóriumban a leendő elsősök különböző kapcsolásokat nézhettek meg, és próbálhattak ki, továbbá kézi vezérlő segítségével irányíthattak robot manipulátort. Mindemellett bepillantást nyerhettek a laboratórium életébe is, hiszen láthatták a 13.v osztályos tanulókat mérés közben. A 13-osoknak kérdéseket tettek fel az iskoláról és a szakmai képzésről egyaránt.

 

Az a negyedóra, amit egy-egy csoport a laborban töltött jókedvűen, informatívan telt el. Mind a gyerekek, mind a szülők elégedetten hagyták el a szaktantermet. A 13-os diákok is nagyon lelkesek voltak, hogy megmutathatták azt, amit az elmúlt pár hónap alatt tanultak.

 

Az ügyviteles szaktanárok (Szereminé Harangozó Tünde és Balogh Vivien) is szeretettel várták a nyílt napra érkező diákokat. Ismertették a szakma célját, követelményeit, elmesélték az eddigi tapasztalataikat és eredményeiket. Tájékoztatást adtak a várható változásokról, kiemelték annak előnyeit és igyekeztek kedvet csinálni a pályaválasztóknak.

 

Az iskolában folyó Honvédelmi oktatásba rövid PPT keretében nyerhettek betekintést az érdeklődők Bárczi Tamás tanár úr irányításával, aki bemutatta a tananyag témaköreit, az érettségi követelményeit, valamint a továbbtanulási lehetőségeket. Hangsúlyozta, hogy iskolánkban nem katonákat nevelünk, hanem az egyének döntését segítjük az itt megszerezhető információkkal, ismeretekkel.

 

Iskolánk idegennyelv oktatásáról egy rendhagyó angol óra keretén belül kaptak bővebb felvilágosítást a hozzánk látogató nyolcadikosok. Itt először egy általános tájékoztatót hallgathattak meg a csoportok kialakításáról, az általunk használt tankönyvekről, a közép- és az emelt szintű érettségire történő felkészítésről, nyelvvizsgázási lehetőségekről, valamint a korosztály számára elérhető nyelvi versenyekről.

Az óra második felében a tanulóknak lehetőségük volt részt venni egy angol órán. A bemelegítő pármunka után többféle feladatban tesztelhették tudásukat az iskolánk iránt érdeklődők. Voltak, akik a tankönyvi anyagba kaptak betekintést, és interaktív tábla segítségével oldottak meg feladatokat, és voltak, akik Internetes – szókincsfejlesztő, nyelvtani, hallott szövegértési – feladatokat is kipróbálhattak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a hozzánk beiratkozni kívánó nyolcadikosok hasznosnak találták a kapott információkat, és élvezték ezeket az órákat. Sok esetben még a kísérő szülők is aktívan részt vettek a feladatok megoldásában.

SZakmaválasztó Kiállítás 01

A pályaválasztáshoz szorosan kapcsolódik a nemrégiben (november 28-29-én) megrendezésre került III. Jászsági Szakmaválasztó Kiállítás. A Jászberényi Önkormányzat szervezésében közös kiállításon vettek részt a jászsági szakképzést képviselő iskolák, és a végzett tanulókat foglalkoztató helyi cégek és vállalkozások.

Nem titkolt szándéka a programnak, hogy ezen a közös rendezvényen informálják az érdeklődő, elsősorban a 7. és 8. osztályos tanulókat a helyben kínált továbbtanulási lehetőségekről, illetve az iskola elvégzése után a Jászságban állást kínáló vállalkozások és cégek kínálta munkalehetőségekről.

A kiállítást, szervezett formában a két napon kb. 1400 tanuló látogatta meg. Tervezett ütemrend szerint tekintették meg az egyes standokat, hallgatták meg a tájékoztatókat, próbálták ki a kiállítók látványos és érdekes eszközeit.

Szakmaválasztó Kiállítás 02Szakmaválasztó Kiállítás 03

A mi iskolánkból Jancsik Árpád vezetésével bemutatásra került minden szakirány, beszéltünk az érdeklődőknek az iskolánkról és a jövőre induló osztályainkról.

Szakmai képzésben:

  1. Automatikai technikus,
  2. Erősáramú elektrotechnikus,
  3. Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
  4. Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Gimnáziumi képzésben:

  1. 4 évfolyamos gimnázium
  2. Katonai fakultációs gimnázium
  3. Rendvédelmi fakultációs gimnázium

Próbáltuk bemutatni az iskola előnyeit és minél több tanulóban felkelteni az érdeklődést irántunk. Kiállítottunk elektronikus eszközöket, PLC-s automatikai vezérléseket, Pneumatikus kapcsolásokat, erősáramú vezérlési táblákat. Bemutattunk informatikai weblap készítést, ügyviteli feladatokat, és sok plakátot.

Szakmaválasztó Kiállítás 02Szakmaválasztó Kiállítás 03

A saját standunkon segítő tanulóknak ez nem egyszer nagy feladat volt, hiszen tömegben, sokszor zajban, rövid idő alatt kellett a rájuk osztott szakterületről sok érdekességet és jellemző feladatot elmondaniuk. Mindannyian próbáltuk segíteni egymás munkáját. Sok szórólapot és információs anyagot is szétosztottunk.

Hasonló kiállításokon vettünk részt az előző időszakban Szolnokon, Hatvanban és Sülysápon is.

A látogatók – reményeink szerint - hasznos információkkal gazdagodtak, és a közelgő továbbtanulási jelentkezést már határozottabb elképzelésekkel valósítják meg.

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele te is! Válassz bennünket!

 
 
 
Tovább menetel a floorball csapat
2019
December
04
 

A megyei sikerek után országos döntőbe jutott a Liska-NBA VI. korcsoportos floorball csapata.

Álló sor balról: Kerek Olivér, Pető Viktor, Pesti József, Csókási Zsolt (testnevelő), Tóth Áron, Tóth Dávid

Guggolnak: Bajzáth Bence, Boros Barna, Vas Milán, Kátai Kornél

Gratulálunk a fiúknak!

 
 
 
Az első gyertya az adventi koszorún
2019
December
04

A Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézményének megújult belső udvarában elhelyezett adventi koszorún 2019. december 02-án diákjaink jelenlétében meggyújtottuk az első gyertyát, mely a reményt szimbolizálja.

Az iskola épületének felújítását az Egri Főegyházmegye finanszírozta, míg a belső udvar rendezését az intézmény diákönkormányzata vállalta magára Pólyáné Balla Julianna vezetésével, több diák és tanár segítségével, Gedei István tervei alapján. A munkálatok két évvel ezelőtt kezdődtek meg, és az idei tanév kezdetén már a megújult belső udvar fogadta a diákokat zöldellő növényekkel, pázsittal és kerti kiülőkkel.

Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy az idei adventet igazán méltó körülmények között ünnepelhetjük, ezzel is készítve lelkünket a Karácsonyra, Jézus születésének ünnepére!

„Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!

Karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”

                        (Wass Albert)

 

 

 

 
 
 
Diákok verselő lábnyomai
2019
December
04

Az október 26-i Irodalmi-zenés Jótékonysági Rendezvényen egy versíró pályázat eredményhirdetése is történt, melyre kizárólag a Jászságban élő diákköltők jelentkezhettek. A pályázatra 86 diáktól összesen 105 darab költemény érkezett. A zsűri három kategóriában értékelte a verseket (formaiság 5 pont, stilisztikai szempontok pl. szóhasználat, költői képek 5 pont, nyelvtani szabályoknak való megfelelés 5 pont, rím, ritmus/5 pont).

Az első helyezett diákok verseit Rékasi Károly színművész olvasta fel.

A Liska József Katolikus Középiskola részéről az alábbi diákok pályáztak, és értek el eredményt:

III. kategóriában: (8 diák)

Szabó Gyöngyvér: II. helyezés (Közhely)

Kurunczi Zoltán: 6. helyezés

Soha Viktória Mária: 7. helyezés

Kui Lili Leona: 12. helyezés

Nagy Zsuzsanna: 13. helyezés

Ócsai Noémi Dorina: 13. helyezés

Kassa Barbara: 15. helyezés

Molnár Nikolett: 15. helyezés

„Valami elképesztő, csodálatos dolog az, ahogy a fiatalok gondolataikat tökéletesen fogalmazzák meg és versformába öntik”, így fogalmazott a színművész, Rékasi Károly az eredményhirdetésen.

 

Irodalmi vetélkedő

Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának harmadéves tanító- és elsőéves óvodapedagógus hallgatói 2019. november 28-án irodalmi vetélkedőt szerveztek jászberényi középiskolák számára.

Intézményünket az 5 fős Életrevalók nevű csapat képviselte: Pap Evelin, Németh Eszter és Szabó Gyöngyvér a 11.d, Kiss Bence és Gulyás Bence a 12.b osztályokból.

 
 
 
Karácsony közeleg…
2019
November
26

„A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Gal 6,9-10)

Kedves Diákok!

Közeledik a karácsony és ebben az évben is szeretnénk megvalósítani a már hagyományosnak mondható élelmiszer gyűjtést. Kérünk benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten járuljatok hozzá ehhez a kezdeményezéshez. A felajánlásaitokat az osztályfőnökeiteknek adhatjátok át december 2. és 11. között. Azt kérjük tőletek, hogy ezek a felajánlások NE alapélelmiszerek legyenek (liszt, cukor, rizs, száraztészta,…), hanem – a korábbi gyűjtésekhez hasonlóan – inkább az ünnepek hangulatához illő finomságok, például csokoládé, szaloncukor, minőségi kekszféleségek, tea, kakaópor, lekvár, gyümölcskonzerv, méz, stb. Olyan termékeket várunk, melyek valószínűleg csak a mi összefogásunkkal kerülhetnek némely család asztalára. Az ünnep közeledtével fordítsuk figyelmünket még inkább a nehezebb sorsú társaink felé, és adományainkkal tegyük egy kicsit szebbé az ünnepüket.

Mindenkinek nagyon szépen köszönjük

Idézet

 

 
<<    <  4  5  6  7  8  >    >>

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-248
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2020 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Ebédbefizetés logo
Következő ebédbefizetés időpontja:
	2020 Október 20 (Kedd)
2020 Október 21 (Szerda)
2020 Október 22 (Csütörtök)
Tájékoztató!
Normatív étkezés igénylőlap:
Naptár Logo
2020.Október
>
HKSZECPSZOV

A hét eseményei:

Nincs
Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese