Iskolánkról

Bemutatkozás
Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola, és Kollégium Tagintézménye

 

Novák István

Főigazgatói köszöntő

2013 szeptemberétől két katolikus iskolából egy új intézmény jött létre. Az új intézmény magában hordozza a néhány évtizedet leszámítva mindig is katolikus iskolaként működő Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumot és a 2012-ben a katolikus egyház fenntartásába került Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumot. Ehhez került 2016 szeptember 1-én az Angyalkert Óvoda, amely egy új építésű intézményként került az egyház fenntartásába.

Mindannyian tudjuk, hogy egységben az erő. Ez azt jelenti, hogy sokkal hatékonyabb az oktatási munka, amelyet azóta végzünk, mivel sok jó pedagógus, sok segítőszándékú szülő és reményeink szerint egyre több jó képességű diák közösen dolgozik együtt.
Évekkel ezelőtt a hit-tudás- fegyelem jelszóval kezdtem meg igazgatói munkámat a Nagyboldogasszony Iskolában. Ez a három szó továbbra is megmarad. Nem szükséges, nem kell, nem érdemes rajta változtatni.

A fegyelem ugyanis alapvető eszköz az oktatásban. Ha egy gyerek, egy diák nem lesz fegyelmezett az órán, akkor nincs értelme az iskolapadban ülni. Ha nincs fegyelem az osztályteremben, akkor ott nem lehet tanulni és tanítani. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy minden osztályteremben rend és fegyelem legyen, mert enélkül csak időpocsékolás az iskolába járás. A fegyelem nem azt jelenti, hogy mogorvák vagy éppen morcosak vagyunk, nem azt jelenti, hogy semmit nem lehet csinálni, hiszen éppen a katolikus iskolák azok, ahol a játéknak, a sportnak (gondoljunk csak a felépült sportcsarnokra), a vidámságnak, a jókedvnek nagy szerepe van. A fegyelem azt jelenti, hogy nem zavarjuk feleslegesen a tanórát, hagyjuk egymást tanulni és rendezett körülményeket teremtve veszünk részt az iskola munkájában. Ezért kiemelten kezeljük például a mobiltelefonok használatát is.

A tudás mindig is jellemzője volt az egyháznak, hiszen évszázadokon keresztül sokszor kizárólag vagy elsősorban csak egyházi iskolákban folyt tanítás és kiváló szerzetes, ill. pap segítségével csodálatos generációk nevelődtek fel. A tudás megszerzése az általános iskola 1. osztályától kezdődően érettségiig, sőt azon túl, rendkívül jó alapokat teremt ahhoz, hogy akik a katolikus iskolában végeznek, tudással rendelkező jó felnőttek lehessenek.

A hit maradt ebben a felsorolásban utoljára, de nem azért, mert ez a legkevésbé fontos, hanem azért, mert hiszem és vallom, hogy hitre kötelezni nem lehet, de a hitre szeretettel nevelni Isten előtti kötelességünk. Ezért van hitoktatás, ezért vannak vallási programok és ezért minimális követelmény az, hogy keresztény értékeinket elfogadva haladjunk együtt előre egy szebb Magyarországért, egy jobb Jászberényért és egy tökéletesebb emberi boldogságért.

Minden diáknak, óvodásnak, szülőnek, iskolánkban tanító pedagógusnak, óvópedagógusoknak és dolgozónak azt kívánom, hogy katolikus iskolánkban legyen boldog, fegyelmezett, tudásra éhesebb és hitben gazdagodó ember.

Dr. Novák István
főigazgató
 


Halász Péter

Igazgatói köszöntő

Több mint ötven éve, 1959-ben gimnáziumként vált önállóvá az intézmény. 1969-től a kimenő gimnáziumi osztályok helyett erősáramús osztályokat indítottunk, így váltunk fokozatosan tiszta profilú erősáramú szakközépiskolává három párhuzamos osztállyal.

1994-től folyamatosan tértünk át az elektrotechnika-elektronika, majd az informatika szakmacsoportos képzési rendszerre. A szakképzés mindig magas színvonalon folyt, a legkorszerűbb eszközökkel. Az elmúlt két évtizedben a szakképzés folyamatos átalakuláson ment keresztül, igazodva térségünk ipari és munkaerő piaci igényeihez is. A gyakorlati oktatás a ma legkorszerűbb, csúcstechnikát képviselő eszközökkel folyik.

A tanműhelyek technikai felszereltségét, a szakmai képzés minőségét bizonyítja, hogy az automatizálásban vezető FESTO cég, valamint az informatikában a Cisco Akadémia iskolánknak átadta ezeken a területeken képzési programját, és kiadhatjuk a felnőttképzési bizonyítványukat.

Az intézmény országos hírét a szakmai tanulmányi versenyeken hosszú időn át elért kiemelkedő eredményeink alapozták meg. Volt tanítványaink nemcsak az iparban tevékenykednek vezető beosztásban, hanem aktív résztvevői a műszaki tudományos életnek is.

Az 1990-es évek társadalmi változásai egyre inkább igényelték a középfokú általános képzést, így indult be ismét iskolánkban a gimnáziumi oktatás 1992-ben, majd egy év múlva a közbiztonsági gimnáziumi osztály. Eredményességében ez képzés is gyorsan felzárkózott a műszaki mellé, tanítványaink előkelő helyezéseket érnek el országos versenyeken.

A 2012/2013. tanévben ismét színesedett kínálati palettánk, beindítottuk a katonai fakul-tációt a gimnáziumi osztályban, a jövő tanévben pedig a város kosárlabda csapatának után-pótlását biztosító fiatalok kezdik meg nálunk gimnáziumi tanulmányaikat.

Iskolánk 2010 óta angol és német nyelvből a Pécsi Tudományegyetem ECL, angol nyelvből a Debreceni Egyetem DExam nyelvvizsgaközpontjának akkreditált vizsgahelye. Nyelvvizsgázni lehet alap-, közép- és felsőfokon mindkét nyelvből.

Az oktatás-nevelés dimenzióit jelentősen kiterjesztik az évtizedek során kialakult iskolai hagyományok, kulturális, művelődési és sportolási lehetőségek. Az önművelést több tízezer kötetes könyvtár szolgálja. A külföldi testvériskolákkal kialakított szakmai és kulturális kapcsolat lehetővé teszi a diákok csereutaztatását, látókörük szélesítését, az idegen nyelvek gyakorlását.

A 2012/2013. tanévet iskolánk az Egri Főegyházmegye fenntartásában kezdte meg. Kiemelt nevelési feladatunkká vált a mai elanyagiasodott, elszemélytelenedett világban az alapvető erkölcsi normák, a katolikus értékrend átadása is a ránk bízott fiataloknak.

Halász Péter
igazgató

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézménye
OM az.: 035844 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Főigazgató: Dr. Novák István | Telefon: (57) 412-248
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2020 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Ebédbefizetés logo
Következő ebédbefizetés időpontja:

				
				
				
Tájékoztató!
Normatív étkezés igénylőlap:
Naptár Logo
2020.Június
>
HKSZECPSZOV

A hét eseményei:

Nincs
Kréta Logo