Nappali Képzések

Nappali képzések


Jelmondatunk: „Lélek és tudás!”

 

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

 

A Szent József Technikum több mint 60 esztendő pedagógiai örökségét hordozza: számtalan képzési forma valósult meg az intézmény falai között ebben az időszakban. A 2020-ig Liska József professzor nevét viselő iskola napjainkra a Jászságban és a megyében is a korszerű szakképzés egyik meghatározó bázisává vált: ezekre az alapokra kíván építeni a Szent József Technikum is, hogy méltó utódként a legkorszerűbb eszközökkel nyújtson színvonalas oktatást, kielégítve a térség munkaerőpiaci igényeit.

Névadóink erényei a 21. századi fiatalok számára is követendőek: Szent József példás apa, becsületes szakember; korábbi névadónk, Liska József (mérnök, a BME tanára, az MTA levelező tagja) a műszaki tudományok elismert képviselője.

Szemünk előtt zajlik az elektronika, a digitális technika, az automatizálás, az informatika, a hálózatok és az intelligens rendszerek forradalma. A változásokat a mi képzéseinknek is követni kell. Mára az automatizálási, az informatikai és az ügyviteli területeken, valamint a gimnáziumi képzéseinkben is az erősáramúhoz hasonló hírnevet sikerült elérni. A környékbeli vállalatoknál és országosan egyaránt találunk a Liskában végzett szakembereket, valamint a műszaki és a rendészeti pályán is jelen vannak vezető beosztású volt diákjaink. Küldetésünk, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott "liskás" szakmai tapasztalatok birtokában, a katolikus egyház értékrendjét közvetítve már a jelenben felkészítsük diákjainkat a jövőbeli változásokra, a folyamatos megújulásra.

Halász Péter

igazgató


TECHNIKUM

 9-10. évfolyamon ágazati alapozó képzés folyik. A közismereti tantárgyak mellett elkezdődik a szakmai tantárgyak tanulása. A 11. évfolyamtól már a választott Szakmajegyzék szerinti szakmát tanulják. A 12. év végén a tanulók a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tesznek. A képzés befejezésekor tett szakmai vizsga egyben emelt szintű érettségi vizsgát is ad.

A technikumi osztályokban oktatott idegen nyelv az angol.

Képzési idő: 5 év


Elektronika és elektrotechnika ágazat

Belső kód: 0001

Diákjaink biztos szakmai alapokat szereznek elektrotechnikai, elektronikai és automatizálási területen. Jászberény Város szakképzési ösztöndíj programjában támogatott szakképesítés. A Bosch és a ThyssenKrupp vállalatokkal együtt valósul meg a duális képzés.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Automatikai technikus- gyártástechnikai szakirány

Automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelését, üzembe helyezését és karbantartását végzi. Képes pneumatikai, hidraulikai és PLC programozói ismeretek birtokában vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is.

 

  • Erősáramú elektrotechnikus

Az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Okosotthonok telepítésében és programozásában is jártas.


Informatika és távközlés ágazat

Belső kód: 0002

Diákjaink alapos számítógép-alkalmazói, programozói és karbantartói ismereteket szereznek, továbbá lehetőségük van iskolai keretek között a CISCO Akadémiánkon a világszerte elismert CCNA (hálózati és Cisco eszközkezelési ismeretek) oklevél megszerzésére is.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

Az adott cég munkatársaként helyben telepített, ill. felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

  • Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

Feladata a fizikai hálózatok telepítése és üzemeltetése. Részt vesz hálózatépítési beruházásokban, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésében és végberendezések installálásában.


Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Belső kód: 0003

A képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember utánpótlást.

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:

  • Pénzügyi számviteli ügyintéző

A gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

 GIMNÁZIUM

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, valamint a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő nevelés-oktatás folyik a kerettantervi követelményeknek megfelelően, emelt idegen nyelvi óraszámmal.

Oktatott idegen nyel az angol és a német.


Négy évfolyamos gimnázium

Belső kód: 0004

Általános tantervű gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelvi óraszámmal. 11-12. évfolyamon tantárgyi fakultáció választás.


Katonai fakultációs gimnázium

Belső kód: 0005

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a Honvéd Kadét Program szerinti, a katonai pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel zajlik. Tanulmányi eredménytől függő ösztöndíj lehetőség.


Közbiztonsági fakultációs gimnázium

Belső kód: 0006

Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a közbiztonsági pályához szükséges ismeretek oktatásával és fizikai felkészítéssel.


A felvételi rangsorok kialakítása

A felvételi pontszámot az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei átlaga adja. Minden tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyak a kötelező érettségi tárgyak: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika.

Gimnáziumi osztályokban még figyelembe vett tantárgyak: fizika, földrajz/természetismeret, kémia, biológia, informatika.

A technikumi osztályokban beszámítandók az ágazati képzéshez szükséges tantárgyak:

  • elektronika és elektrotechnika ágazat, illetve informatika és távközlés ágazat: fizika és informatika
  • gazdálkodás és menedzsment ágazat: biológia, földrajz/természetismeret, informatika.

Az elektronika és elektrotechnika ágazaton a felvétel feltétele a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel.


Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvétele

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a jelentkezéskor csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

Valamennyi tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.


A felvételi eljárás ütemezése

2021. 02. 19.:      A felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje a középiskolába.

2021. 03. 16.:      Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása a középiskolában.

2021. 03. 22-23.: A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. 04. 14.:      A végleges felvételi jegyzék továbbítása a Felvételi Központnak.

2021. 04. 23.:      A Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a felvett tanulók névsorát.

2021. 04. 30.:      A középiskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Március első hetében szóbeli elbeszélgetés történik a tanulókkal világnézeti kérdésekről előzetes értesítés alapján a szülőkkel együtt. Felvétel feltétele az iskola keresztény értékrendjének elfogadása.

 


ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPÉS

 

Érettségi vizsgával rendelkezőket is várunk iskolánkba, ahol a tizenkettedik évfolyamot követően a Szakmajegyzékben meghatározottak szerint szakmai vizsgára történő felkészítés folyik

Kétéves képzés:

Erősáramú elektrotechnikus

Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

Automatikai technikus- gyártástechnikai szakirány

Pénzügyi számviteli ügyintéző

Egyéves képzés:

Járműipari karbantartó technikus - Villamosipar és elektronika ágazati végzettséggel rendelkezők technikusok számára

Egyéves iskolarendszerű felnőttképzés:

Háztartási gépszervíz szaktechnikus - Villamosipar és elektronika ágazati végzettséggel rendelkezők technikusok számára

 


FELNŐTTKÉPZÉS

 Engedélyezett felnőttképzési tanfolyamainkra minden érdeklődőt várunk.

ECDL képzés

E-000981/2014/D004

Angol C2 1 1 019 - KER C1/CS60 

E-000981/2014/C001

Elhelyezkedést segítő ismeretek

E-000981/2014/D002

Személyes készségfejlesztés tréning

E-000981/2014/D003

 


NYELVVIZSGA

Iskolánk a DExam és az ECL nyelvvizsgák akkreditált vizsgahelye.

Angol nyelvből

Angol- és német nyelvből

Mindkét vizsgarendszerben:

választható szintek:

választható vizsgatípusok:

B1 (alapfok)

szóbeli

B2 (középfok)

írásbeli

C1 (felsőfok)

komplex (szóbeli + írásbeli)

Nyelvvizsgáinkra folyamatosan indítunk felkészítő tanfolyamokat a vizsgáztató tanárok közreműködésével.

 


Címünk:

 

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium

5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.

Tel/Fax: 57/412-248, 412-818

https://sztj-tech.hu/

OM azonosító: 910003

 

Felvételi szabályzat megtekinthető, pdf formátumban letölthető ITT!

 

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-248
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2020 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Ebédbefizetés logo
Következő ebédbefizetés időpontja:
	2020 Október 20 (Kedd)
2020 Október 21 (Szerda)
2020 Október 22 (Csütörtök)
Tájékoztató!
Normatív étkezés igénylőlap:
Naptár Logo
2021.Január
>
HKSZECPSZOV

A hét eseményei:

Nincs
Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese